İşletme Araştırmaları Dergisi

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

20.9b 8.1b