Başvuru Koşulları ve Standartlar

 

Dergi, sempozyum ve kitapların ACARINDEX veri tabanında dizinlenebilmesi için aşağıdaki kriterlerin sağlanması ve editör ve danışma kurulu onaylarını alması gerekmektedir. 

 

Editör İncelemesi

 •  Derginin web sitesi çalışır ve güncel olmalıdır.
 •  Editör, editör yardımcıları, yayın kurulu, danışma kurulu, dizinlenme bilgisi ve arşiv bilgileri güncel olmalıdır.
 •  Yayınlarda hakemlik süreci işletilmiş ve raporlar tutulmuş olmalıdır.
 •  Dergilerin belli periyotlarda ve aksatılmadan en az iki sayı yayınlanmış olması gerekmektedir.
 •  Yayınlar tanımlı bir akademik yazım formatına uygun bir halde ve standartta olmalıdır.
 •  Yayınlarda özgünlük taraması İntihal.net, Ithenticate ve Turnitin sorgularından en az biri ile yapılıyor olmalıdır. 
 •  Derginin ücret, yayın ve ödeme politikaları (yayın öncesi/sonrası/hiç) açık bir şekilde belirtilmelidir.

 

Danışma Kurulu İncelemesi

 •  Dergi, sempozyum ve kitap ekleme başvurularında sunulan referans, teyit ve bilgi mektupları değerlendirilir.
 •  Editör, editör yardımcıları, hakemler ve yazarlar arasındaki ilişki ve yakınlık araştırılarak bilimsel standartlara uygunluk incelenir. 
 •  Dergide yer alan yayınların bilimsel açıdan yeterlilikleri şekil ve içerik yönünden ilgili alandan oluşturulan kurullarca incelenir.
 •  Dergi hakkındaki ihbar, şikayet, eleştiri ve öneriler danışma kurulları tarafından değerlendirilir. 

 

Referans, Teyit ve Bilgi Mektupları*
(*Değerlendirme süreçlerinin hızlanması açısından önemlidir)

 •  Yeni başvuruda bulunacak olan dergilerin; derginin önceki sayılarında yayın yapmış ve Doç. Dr. ve üzeri unvana sahip olan en az iki öğretim üyesinin "yayın süreçlerinin bilimsel kriterlere uygun" olarak işlediğine dair referans e-mektubu göndermelerini sağlamaları gerekmektedir. 
 •  Yeni başvuruda bulunan kurum dergilerinin; ilgili daire başkanlıklarından "dergi, editör ve işleyiş hakkında" bilgi sahibi olduklarına dair bir teyit e-mektubu gönderilmesini sağlamaları gerekmektedir.
 •  Yeni kurulan dergilerin; ACARINDEX'te endekslenmekte olan bir derginin editöründen "kalite, sürdürülebilirlik ve verimlilik motivasyonu" na dair bir bilgi e-mektubu göndermesini sağlamaları gerekmektedir.

 

Başvurularda iletişim acarindex@gmail.com adresi üzerinden sağlanmaktadır. ACARINDEX veri tabanına başvurular doğrudan dergi editörü ve/veya editör yardımcıları tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir derginin endeksleniyor olması diğer dergiler için ölçüt değildir ve dergilerin değerlendirme süreci ortalama 3 ay sürmektedir. 

ACARINDEX kurallarını başvuru ve/veya sonraki aşamalarda haber vermeksizin değiştirebilir. Akademik beklenti ve standartları sağlamayan, yağmacı (predatory) özellikler sergileyen dergiler ve yayınlar haber vermeksizin durdurulabilir, savunma istenebilir, veri tabanından silinebilir.

Derginin geçmiş sayılarına ait bilgilerin ve makalelerin ACARINDEX tarafından sisteme eklenmesi için kurumsal abonelik gerekmektedir.

Kurumsal Abonelik için lütfen kurumsal abonelik iletişim formunu doldurunuz