Application Criteria and Standards

Kurumsal Abonelik

 • 2014 yılından itibaren uluslararası alanda faaliyetlerine devam eden Akademik Araştırmalar Endeksi ACARINDEX, akademik dergilerin, makalelerin, bildirilerin ve kitapların araştırmacılara sunulması ve istatistiki bilginin derlenmesi amacıyla kurulmuştur.

 • ACARINDEX’te abonelik dergi ve kurumsal abonelik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dergi aboneliği tek derginin işlenmesini kapsarken kurumsal abonelik kurum bünyesinde yer alan bütün dergileri kapsamaktadır.

 • Abonelik fiyatlandırması kurum bünyesinde yer alan dergi/sempozyum/kitap sayısına göre değişebilmektedir. Geçmiş sayıların taranması, sisteme entegrasyonu, sosyal medyada duyurulması, istatistiklerinin derlenmesi vb. işlemler en kısa sürede tamamlanmaktadır. Bununla birlikte yayın kriterlerini sağlamayan yayınlar -kurumsal abonelik olsa dahi- endekse kabul edilmemektedir.

Kurumsal Abonelik hizmeti

 • Dergi/Sempozyum/Kitap girişlerinin (arşiv dahil) tarafımızdan yapılmasını

 • Atıf Tarama hizmeti

 • Yıllık detaylı istatistik sunulmasını kapsamaktadır.

 • Kurumsal abonelerin bütün yayınları site üzerinden kullanıcılara sunulmakta ve araştırmalarda önerilmektedir. Böylece yayınların, dergilerin ve kurumların görünürlüğü artmakta ve buna bağlı olarak akademik değerleri yükselmektedir.

 • Yıllık olarak sunulan raporda sisteme yüklenen yayınların aldığı arama, görüntülenme, favorilere eklenme ve indirilme istatistikleri, yeni sayı ve duyurulara olan sorguların istatistikleri ve sitede yapılan aramalara dair bilgiler sunulmaktadır. Böylece akademik sıralamalarda önemli bir eşiği ifade eden araştırma skoruna etki edilmektedir.

 • Yayıncılar kurumsal abone olmaksızın ücretsiz dergi önerebilir ve imtiyazını aldıkları dergilerin girişlerini kendileri yapabilmektedir. Ancak dergilere ait bilgilerin sunumu ve müdahale alanları sınırlıdır. 

 

BAŞVURU KRİTERLERİ

Dergi, kitap ve bildirilerin ACARINDEX veri tabanında dizinlenebilmesi için editör ve danışma kurulu onayını alması ve aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekmektedir. 

Editör İncelemesi

 • - Dergilerin belli periyotlarda ve aksatılmadan en az 3 sayı yayınlanmış olması gerekmektedir.

 • - Editör, editör yardımcıları, yayın kurulu, danışma kurulu ve benzeri bilgiler güncel olmalıdır.

 • - Derginin web sitesi çalışır ve güncel olmalıdır.

 • - Ithenticate/Turnitin sorgusu sonucu kaynakça hariç en çok %30 olmalıdır.

 • - Yayınlar tanımlı bir akademik yazım formatına uygun bir halde ve standartta olmalıdır.

 • - Yayınlarda hakemlik süreci işletilmiş olmalıdır (raporlar istenebilir).

 • - Dergi web sitesinde dizinlenme bilgileri aktif olmalı ve istenildiğinde bilgi verilmelidir.

 • - Yayınların ödeme politikaları (yayın öncesi/sonrası/hiç) belirtilmelidir.

 • - Etik kurul onayları talep edilebilir.

 • - Kişisel bildiri yüklemelerinde katılım belgesi ve sempozyum programı eklenmelidir.

 • - Sempozyum özet ve tam metin kitapları yüklemelerinde düzenleme kurulu ve sempozyum programı bilgileri istenir.

 • - Kitap bölümlerinde yayınevi hakkında bilgi verilmelidir. 

 

 

Danışma Kurulu İncelemesi

 • - Seçilmiş yayınlara ait etik kurul raporları talep edilir.

 • - Dergi editör ve editör yardımcıları hakkında detaylı bilgi talep edilir.

 • - Değerlendirme sürecinde yayınlar şekil ve içerik yönünden incelenir.

 • - Danışma kurulu incelemelerinde isimler belirtilmemektedir.

 

Son 3 sayıda yer alan makalelere ait Ithenticate ve/veya Turnitin raporları mail olarak [email protected] adresine gönderilmelidir.

Herhangi bir derginin endeksleniyor olması diğer dergiler için ölçüt değildir ve dergilerin değerlendirme süreci ortalama 3 ay sürmektedir.

ACARINDEX kurallarını başvuru ve/veya sonraki aşamalarda haber vermeksizin değiştirebilir. Akademik beklenti ve standartları sağlamayan, yağmacı (predatory) özellikler sergileyen dergiler ve yayınlar haber vermeksizin durdurulabilir, savunma istenebilir, veri tabanından silinebilir.

ACARINDEX veri tabanına başvurular doğrudan dergi editörü ve/veya editör yardımcıları tarafından yapılmalıdır. 

Dergi sayılarına ait bilgilerin ACARINDEX tarafından sisteme eklenmesi için kurumsal abonelik gerekmektedir.