Application Criteria and Standards

ACARINDEX

Dergi, kitap ve bildirilerin ACARINDEX tarafından dizinlenebilmesi için editör ve danışma kurulu onayını alması ve aşağıdaki kriterlerin sağlanması gerekmektedir.

Editör İncelemesi

- Ithenticate/Turnitin sorgusu sonucu kaynakça hariç en çok %30 olmalıdır.

- Yayınlar tanımlı bir akademik yazım formatına uygun bir halde ve standartta olmalıdır.

- Yayınlarda hakemlik süreci işletilmiş olmalıdır (raporlar istenebilir).

- Dergilerin belli periyotlarda ve aksatılmadan en az 3 sayı yayınlanmış olması gerekmektedir.

- Editör, editör yardımcıları, yayın kurulu, danışma kurulu ve benzeri bilgiler güncel olmalıdır.

- Derginin web sitesi çalışır ve güncel olmalıdır.

- Dergi web sitesinde dizinlenme bilgileri aktif olmalı ve istenildiğinde bilgi verilmelidir.

- Yayınların ödeme politikaları (yayın öncesi/sonrası/hiç) belirtilmelidir.

- Etik kurul onayları talep edilebilir.

- Kişisel bildiri yüklemelerinde katılım belgesi ve sempozyum programı eklenmelidir.

- Sempozyum özet ve tam metin kitapları yüklemelerinde düzenleme kurulu ve sempozyum programı bilgileri istenir.

- Kitap bölümlerinde yayınevi hakkında bilgi verilmelidir. 

Danışma Kurulu İncelemesi

- Seçilmiş yayınlara ait etik kurul raporları talep edilir.

- Dergi editör ve editör yardımcıları hakkında detaylı bilgi talep edilir.

- Değerlendirme sürecinde yayınlar şekil ve içerik yönünden incelenir.

- Danışma kurulu incelemelerinde isimler belirtilmemektedir.

Son 3 sayıda yer alan makalelere ait Ithenticate ve/veya Turnitin raporları mail olarak acarindex@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Herhangi bir derginin endeksleniyor olması diğer dergiler için ölçüt değildir ve dergilerin değerlendirme süreci ortalama 3 ay sürmektedir.

ACARINDEX kurallarını başvuru ve/veya sonraki aşamalarda haber vermeksizin değiştirebilir. Akademik beklenti ve standartları sağlamayan, yağmacı (predatory) özellikler sergileyen dergiler ve yayınlar haber vermeksizin durdurulabilir, savunma istenebilir, veri tabanından silinebilir.

Dergi sayılarına ait bilgilerin ACARINDEX tarafından sisteme eklenmesi için kurumsal abonelik gerekmektedir.