The Relationship Between Auditors Positions and Electronic Transformation in Auditors' Effectiveness

Purpose – Information users who are able to reach the firms’ information want the reports to be accountable and complete, to quickly access the information that is needed, and to be transparent and clear. For this reason, the results of independent audit reports are crucial for the information users. On the other hand, auditing firms would also aim to reach transparent and quick information by using electronic transformation elements. Supervisors can also use e-transformation elements to access information that is quick and easy to control. Design/methodology/approach – A survey was applied to the independent audit firms in Ankara and Anova and Tukey tests were conducted. Findings – At the end of the study, a meaningful relationship was found between the title of employees in the audit body and the elements of e-transformation in audit activity. Discussion – Electronic transformation elements that are important in every company in both the public and private sectors are also important in audit firms and their necessity is increasing.

Kaynakça

Altunışık Remzi, Coşkun Recai,Bayraktaroğlu Serkan and Ylıdırım, Engin, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Kitapevi, 7.Baskı, 2012.

Arens Alvin and Loebbecke James, Accounting:An Integrated Approach Prentice Hall International Edition, 5.Publisher, 1991.

Bantin, Phillip C. “The Indiana University Electronic Records Project”. The American Archivist, 62( 1), 1999, pp.153-163.

Bhimani, Alnoor, Management Accounting in the Digital Economy. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2003.

Çağıl Gültekin and Ergün Kadriye, “Geleneksel İşletme Anlayışından E-İşletme Anlayışına Geçişte Yaşanan Problemler”. Akademik Bilişim, 2008, pp.545-559.

Dowling, Carlin: “Appropriate Audit Support System Use: The Influence of Auditor, Audit Team, and FirmFactors”. The Accounting Review,8 4(3), 2008, pp. 771-810.

Erol Meral. F. And Subaşı Şerife, “Türkiye de Muhasebe Öğretim Elenmanlarının Sayısal Çağda Teknoloji Kullanımına İlişkin Durum Tespiti.”. Journal of the Institute of Social Sciences, 6(1), 2015, pp.85-112.

Gücenme Ümit, Muhasebe Denetimi , Bursa : Aktüel Yayın Dagıtım, 2004.

Kaufman Felix and Schmidt Leo A.,“Auditing Electronic Records”. American Accounting Association, 32(1), 1957, pp:33-41.

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., Bach, J. S. “ There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem”, Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1993, 1190-1204.

Orhunbilge Neyran, Albayrak S. Aliand Bayyurt Nizamettin. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. İstanbul: Avcıol Basım Yayın. 2006.

Wood Frank and Sangster Alan, Business Accounting 2, London:Prentice Hall, 2002.

Tavakol, Mohsen / Dennick, Reg. “Making sense of Cronbach’s Alpha”. International Journal of Medical Education International, 2, 2011, pp. 53-55.

Tektüfekçi, Fatma. “E-Dönüşüm Sürecinde E-Muhasebe Uygulamaları: Türkiye Örneği”. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 12(1), 2017, pp. 79-88.

TC Kalkınma Bakanlığı, E-Dönüşüm Türkiye Projesi, http://www.Bilgitoplumu.Gov.Tr/Documents/1/Diger/BtsVeEylemPlanıNıhaıDegerlendırmeRaporu.P df, Erişim Tarihi: 24.01.2018, 1-206.

TC Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, DPT Yayın http://www.bilgitoplumu.gov.tr/Documents/1/Diger/Bilgi_Toplumu_Istatistikleri_2011.pdf, No:2826, Erişim Tarihi: 02.02.2018.

Kaynak Göster