Approach to the Concept of Literacy for Information Systems Used in the Business Areas of and Daily Studies

Purpose – Information systems are a very important part of information technology. Therefore, the use of information systems will be a distinctive feature for humanity in the future as it is today. This situation reveals the discussion of the concept of information systems literacy. In this study, the Information Systems Literacy (ISL) model is designed to assess and evaluate the perceived skills of individuals regarding the use of information systems. Design/methodology/approach – The ISL is a scale of literacy consisting of 8 items developed to assess the unified knowledge, comfort and perceived skills of individuals in the process of finding, evaluating and implementing information systems. Findings – Principal component analysis has made a single-factor solution (57% of the variance). Among 8 items, factor loads vary between.62 and 85. Discussion – ISL is accepted as an assessment tool for evaluating consumer comfort and ability to use information technology in repeating administrations by capturing the concept of information systems literacy in a reliable and consistent manner. Further research is needed to analyse the feasibility of ISL to much larger environments.

Kaynakça

Probert, E. (2009). Information literacy skills: Teacher understandings and practice. Computers & Education, 53(1), 24-33.

Guo, Y. R., & Goh, D. H. L. (2016). Evaluation of affective embodied agents in an information literacy game. Computers & Education, 103, 59-75.

Hatlevik, O. E., Throndsen, I., Loi, M., & Gudmundsdottir, G. B. (2018). Students’ ICT self-efficacy and computer and information literacy: Determinants and relationships. Computers & Education, 118, 107-119.

Chu, X., Luo, X. R., & Chen, Y. (2018). A systematic review on cross-cultural information systems research: Evidence from the last decade. Information & Management.

Koivisto, J., & Hamari, J. (2019). The rise of motivational information systems: A review of gamification research. International Journal of Information Management, 45, 191-210.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

Bandura, A.(1997). Self-efficacy: The exercise of control. Freeman, NY. Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: A review of concepts. Journal of Documentation, 57(2), 218-259.

Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17-66). Springer, Dordrecht.

Calvani, A., Fini, A., Ranieri, M., & Picci, P. (2012). Are young generations in secondary school digitally competent? A study on Italian teenagers. Computers & Education, 58(2), 797-807.

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2013). A first course in factor analysis. Psychology Press.

Ferrari, A., Brečko, B. N., & Punie, Y. (2014). DIGCOMP: A framework for developing and understanding digital competence in Europe. eLearning Papers, (38), 1.

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., & Friedman, T. (2014). Preparing for life in a digital age: The IEA International Computer and Information Literacy Study international report. Springer.

Fraillon, J., Schulz, W., & Ainley, J. (2013). International computer and information literacy study: Assessment framework. Horton, F. W. (2008). Understanding information literacy: A primer. Paris: UNESCO

Kurbanoğlu, S. S. (2010). Bilgi okuryazarlığı: Kavramsal bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 24(4), 723-747.

Mioduser, D., Nachmias, R., & Forkosh-Baruch, A. (2008). New literacies for the knowledge society. In International handbook of information technology in primary and secondary education (pp. 23-42). Springer, Boston, MA.

Moos, D. C., & Azevedo, R. (2009). Learning with computer-based learning environments: A literature review of computer self-efficacy. Review of Educational Research, 79(2), 576-600.

Norman, C. D., & Skinner, H. A. (2006). eHealth literacy: essential skills for consumer health in a networked world. Journal of medical Internet research, 8(2).

Pinto, M., Cordon, J. A. ve Diaz, R. G. (2010). Thirty years of information Literacy (1977—2007): A terminological, conceptual and statistical analysis Journal of Librarianship and Information Science 42(1), 3-19.

Snavely, L. ve Cooper, N. (1997). The information literacy debate. The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 9-13.

Zhong, Z. J. (2011). From access to usage: The divide of self-reported digital skills among adolescents. Computers & Education, 56(3), 736-746.

Zurkowski, P. G. (1974). The information service environment: relationships and priorities. (Report ED 100391). Washington DC: National Commission on Libraries and Information Science.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.9b 3.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi

Mustafa Tevfik KARTAL

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Kariyer Planları Arasındaki İlişki: AKÜ Örneği1

Ahmet Gençay DAĞLI, Koray GÜRPINAR

Havayolu Hizmet Sisteminde Ortak Değer Yaratmanın Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

İnci POLAT, Osman SESLİOKUYUCU

Sustainability Indices in the Financial Markets, Performance and Intraday Volatility Analysis: The Case of Turkey

Cüneyd Ebrar LEVENT

Satış Promosyonları ve Kredi Kartı Kullanımının Tüketicilerin Plansız Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Pişmanlık Davranışı Üzerindeki Etkileri

ERKAN ÖZDEMİR, SERKAN KILIÇ, MEHMET AKİF ÇAKIRER

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Tekniğinde Maliyet Sürücülerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Belirlenmesi: Bir Uygulama

MEHMET ÖZÇALICI, AHMET KAYA

Uluslararasılaşma Düzeyi Üzerinde Farklı Kaynak Unsurlarının Kısa ve Uzun Dönem Etkisi

İLKUT ELİF KANDİL GÖKER

Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerindeki Etkileri ve Yüksek Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama

ŞAKİR MİRZA, GÜLTEN DEMİRAL

Kar Yönetimi Uygulamalarında İhtiyari Tahakkuklar ve Tahakkuk İptallerinin Etkisi: Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama1

MERVE ACAR, Mustafa Ömer İPÇİ

Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma

SERKAN NAKTİYOK