Yenilikçi Girişimciliğin Bireysel ve Kurumsal Dinamikleri: Çok-Düzeyli Analiz

Amaç – Girişimcilik ile ilgili araştırmaların büyük bir bölümü bir girişim başlatma faaliyetini birey düzeyinde birtakım etmenlerle açıklamakta ve çevresel faktörlerin etkisini göz ardı etmektedir. Bu çalışmanın amacı yenilikçi girişimciliğin gerek birey ve gerekse ülke düzeyinde öncüllerini analiz etmektir. Yöntem – İlgili literatür ışığında, birey düzeyinde sosyal-psikolojik etkenler ve ülke düzeyinde kurumsal etkenler ile bir bireyin erken aşama yenilikçi girişimci olma olasılığı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çok-düzeyli bir kavramsal çerçeve geliştirilmiştir. Bu çerçeveyi test etmek için Global Girişimcilik Gözlemevi’nin (GEM) girişimcilik davranış ve tutumlarına ilişkin verileriyle Fraser Enstitüsünce yayımlanan ekonomik özgürlüklerle ilgili verilerin birleşiminden oluşan hiyerarşik bir veri setinden yararlanılmıştır. Yetmiş yedi ülkeden toplam 87502 gözlem içeren bu veri setini analiz etmek için çok-düzeyli (karışık etkili) lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Bulgular – Bulgular, ortaya konan kavramsal çerçeveyi büyük ölçüde desteklemektedir. Spesifik olarak, birey düzeyinde, girişimsel öz-yetkinlik, tecrübe ve başarısızlık korkusu ile yenilikçi girişimcilik arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Ayrıca, ülke düzeyinde, devletin girişimciliğe sağladığı desteklerin yeterliliği ve bürokratik etkinlik arttıkça birey düzeyinde erken aşama yenilikçi girişimciliğin arttığı görülmektedir. Ancak, bulgular mülkiyet haklarına sağlanan koruma ile birey düzeyinde yenilikçi girişimcilik arasında bir ilişki olmadığını göstermektedir. Tartışma – Bu çalışma bireysel faktörler ile beraber kurumsal bağlamın bir bireyin girişimcilik davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bulgular, bir ülkenin kurumsal yapı ve sistemlerinin bireylerin ekonomik faaliyete katılımını sağlama ve dolayısıyla ekonomik gelişme açısından oynadığı rolü göz önüne sermektedir.

Individual and Institutional Dynamics of Innovative Entrepreneurship: A Multilevel Analysis

Purpose – Most researchers link entrepreneurial attitudes and behaviors to individual differences, and ignore effects related to the contex surrounding the individual. This study examines the individual and country level determinants of innovative entrepreneurship. Design/methodology/approach – Based on extant literature, this study develops a multilevel framework that links individual level social-psychological determinants and country level institutional determinants to the likelihood that an early-stage entrepreneur is involved in an innovative entrepreneurial activity. To analyze this framework, a hierarchical data set that merges micro level entrepreneurial data from the Global Entreprenuership Monitor with country-level institutional data from the Fraser Institute was used. The final data set consists of 87502 observations from 77 countries. The hypotheses were tested by utilizing multilevel (mixed-effects) logit regression estimation technique. Findings – The results indicate that at the individual level entrepreneurial self-efficacy, experience and fear of failure are strongly related to the likelihood that an individual entrepreneur is involved in an innovative entrepreneurial activity. We also find strong evidence that innovative entrepreneurial activity increases with both bureaucratic efficiency and government support for entrepreneurship. On the other hand, property rights protection does not seem to be related to the probability that an entrepreneurial activity is innovative. Discussion – Overall, the results suggest that not only the individual characteristics but also the institutional context matters for entrepreneurial activity. The results underscore the the critical role that institutions play with respect to individual economic behavior and hence economic development.

Kaynakça

Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. P. Aghion ve S. N. Durlauf (Ed.), Handbook of economic growth, Volume 1A, (ss. 385-472). Amsterdam, The Netherland: Elsevier B.V.

Acemoglu, D. & Verdier, T. (1998). Property rights, corruption and the allocation of talent: A general equilibrium approach. The Economic Journal, 108(450), 1381-1403.

Acemoglu, D. & Verdier, T. (2001). The choice between market failures and corruption, American Economic Review, 90(1), 194-211.

Acs, Z. J. (2010). High-impact entrepreneurship. Z. J. Acs & D. B. Audretsch (Ed.) Handbook of Entrepreneurship Research (ss. 165-182). New York, NY: Springer

Acs, Z. J., Desai, S., & Hessels, J. (2008). Entrepreneurship, economic development and institutions. Small Business Economics, 31(3), 219-234.

Aidis, R., Estrin, S.  Mickiewicz, T.M. (2008). Institutions and entrepreneurship development in Russia: A comparative perspective. Journal of Business Venturing, 23(6), 656-672.

Aidis, R., Estrin, S.  Mickiewicz, T. M. (2012). Size matters: Entrepreneurial entry and government. Small Business Economics, 39(1), 119-139.

Allen, S. D., Link, A. N., & Rosenbaum, D. T. (2007). Entrepreneurship and human capital: Evidence of patenting activity from the academic sector. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 937-951.

Ardagna, S.  Lusardi, A. (2009). Heterogeneity in the effect of regulation on entrepreneurship and entry size. Journal of the European Economic Association, 8(2-3), 594-605.

Arenius, P., & Minniti, M. (2005). Perceptual variables and nascent entrepreneurship. Small Business Economics, 24(3), 233-247.

Autio, E., & Acs, Z. (2010). Intellectual property protection and the formation of entrepreneurial growth aspirations. Strategic Entrepreneurship Journal, 4(3), 234-251.

Bailey, J. B., & Thomas, D. W. (2017). Regulating away competition: The effect of regulation on entrepreneurship and employment. Journal of Regulatory Economics, 52(3), 237-254.

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52(1), 1-26.

Barbosa, S. D., Gerhardt, M. W., & Kickul, J. R. (2007). The role of cognitive style and risk preference on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intentions. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), 86-104.

Baron, R. A. & Ensley, M. D. (2006). Opportunity recognition as the detection of meaninful patterns: Evidence from comparisons of novice and experienced entrepreneurs. Management Science, 52(9), 1456.

Baumol, W. (1990). Entrepreneurship: Productive, unproductive and destructive. Journal of Political Economy, 98(5), 893-921.

Baumol, W. (2010). The microtheory of innovative entrepreneurship. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Baumol, W. & Strom, R. (2008). Entrepreneurship and economic growth. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(3-4), 233-237.

Bjørnskov, C. & Foss, N. J. (2016). Institutions, entrepreneurship, and economic growth: What do we know and what do we still need to know? The Academy of Management Perspectives, 30(3), 292-315.

Boyd, N.G. & Vozikis, G.S. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 63-77.

Cacciotti, G, Hayton, J.C., Mitchell, J.R. & Giazitzoglu, A. (2016). A reconceptualization of fear of failure in entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 31(3), 302-325.

Carolis, D. M. & Saparito, P. (2006). Social capital, cognition and entrepreneurial opportunities: A theoretical framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1), 41-56.

Cetindamar, D., Gupta, V. K., Karadeniz, E. E., & Egrican, N. (2012). What the numbers tell: The impact of human, family and financial capital on women and men's entry into entrepreneurship in Turkey. Entrepreneurship & Regional Development, 24(1-2), 29-51.

Chen, C., Greene, P., & Crick, A. (1998). Does entrenreneurial self-efficiency distinguish entrepreneurs from managers? Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.

Corbett, A. C. (2007). Learning asymmetries and the discovery of entrepreneurial opportunities. Journal of Business Venturing, 22(1), 97-118.

Cumming, D. (2007). Government policy towards entrepreneurial finance: Innovation investment funds. Journal of Business Venturing, 22(2), 193-235.

Davidsson, P.  Honig, B. (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 18(3), 301-331.

Davidsson, P., & Wiklund, J. (2007). Levels of analysis in entrepreneurship research: Current research practice and suggestions for the future. A. Cuervo, D. Riberio, & S. Roig (Ed.), Entrepreneurship, (ss. 245-265). Berlin, Heidelberg: Springer.

De Noble, A., Jung, D., & Ehrlich, B. (1999). Entrepreneurial self-efficacy: The development of a measure and its relationship to entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 63–77.

Desrochers, P., & Sautet, F. (2008). Entrepreneurial policy: The case of regional specialization vs. spontaneous industrial diversity. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5), 813-832.

Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1-37.

Djankov, S., McLiesh, C., Ramalho, R., Ganser, T. & Shleifer, A. (2010). The effect of corporate taxes on investment and entrepreneurship. American Economic Journal, 2(3), 31-64.

Doh, S., & Kim, B. (2014). Government support for SME innovations in the regional industries: The case of government financial support program in South Korea. Research Policy, 43(9), 1557-1569.

Eckhardt, J. T., & Shane, S. (2010). An update to the individual-opportunity nexus. Z. Acs & D. Audretsch (Ed.), Handbook of entrepreneurship research, International Handbook Series on Entrepreneurship, Volume 5., (ss. 47-76). New York, NY: Springer.

Elliot, A. J., & Thrash, T. M. (2004). The intergenerational transmission of fear of failure. Personality and Social Psychology Bulletin, 30(8), 957-971.

Estrin, S., Mickiewicz, T.  Stephan, U. (2013). Entrepreneurship, social capital, and institutions: Social and commercial entrepreneurship across nations. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(3), 479-504.

Estrin, S., Korosteleva, J., & Mickiewicz, T. (2013). Which institutions encourage entrepreneurial growth aspirations? Journal of Business Venturing, 28(4), 564-580.

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29(2),109-123.

Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University–Industry– Government Innovation In Action. New York, NY: Routledge.

Farmer, S.M., Yao, X. & Mcintyre, K.K. (2009). The behavioral impact of entrepreneur identity aspiration and prior entrepreneurial experience. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(2), 245-273.

Gans, J. S., Hsu, D. H., & Stern, S. (2008). The impact of uncertain intellectual property rights on the market for ideas: Evidence from patent grant delays. Management Science, 54(5), 982-997.

Gwartney, J., Lawson, R., & Hall, J. (2016). 2016 Economic Freedom Dataset, published in Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report, Fraser Institute.

Henrekson, M., Johansson, D., & Stenkula, M. (2010). Taxation, labor market policy and high-impact entrepreneurship. Journal of Industry, Competition and Trade, 10(3-4), 275-296.

Karadag, H. (2016). The role of SMEs and entrepreneurship on economic growth in emerging economies within the post-crisis era: An analysis from Turkey. Journal of Small Business and Entrepreneurship Development, 4(1), 22-31.

Klapper, L., Laeven, L., & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of Financial Economics, 82(3), 591-629.

Lerner, J. (2009). The empirical impact of intellectual property rights on innovation: Puzzles and clues. American Economic Review, 99(2-3), 43-48.

Li, C., Isidor, R., Dau, L. A., & Kabst, R. (2018). The more the merrier? Immigrant share and entrepreneurial activities. Entrepreneurship Theory and Practice, 42(5), 698-733.

Mahoney, J. T. (2005). Economic foundations of strategy. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Mascolo, M. F., & Fischer, K. W. (1995). Developmental transformations in appraisals for pride, shame and guilt. J. Tangney & K. W. Fischer (Ed.), Self-conscious emotions: The psychology of shame, guilt, embarrassment and pride (ss. 64-113). New York, NY: Guilford.

Marvel, M. R., Davis, J. L., & Sproul, C. R. (2016). Human capital and entrepreneurship research: A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 599-626.

McClelland, D. (1987). Characteristics of successful entrepreneurs. Journal of Creative Behavior, 21(3), 2019-233.

McGee, J. E., Peterson, M., Mueller, S. L., & Sequeira, J. M. (2009). Entrepreneurial self‐efficacy: Refining the measure. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(4), 965-988.

McMullen, J., Bagby, R. & Palich, L. (2008). Economic freedom and the motivation engage in entrenpreneurial action. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5), 875-895.

Michael, S. C. (2007). Transaction cost entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(3), 412-426.

Nelson, R. R., & Rosenberg, N. (1993). Technical innovation and national systems. R. Nelson (Ed.), National innovation systems: A comparative analysis, (ss. 3-21). New York, NY: Oxford University Press.

North, Douglass C. (1991). Institutions. Journal of Economic Perspectives, 5(1), 97-112.

North, D. C. (2008). Institutions and the performance of economies over time. C. Menard & M. M. Shirley (Ed.), Handbook of New Institutional Economics. Berlin, Germany: Springer Özcan, S., & Reichstein, T. (2009). Transition to entrepreneurship from the public sector: Predispositional and contextual effects. Management Science, 55(4), 604-618.

Packard, M. D., & Bylund, P. L. (2018). On the relationship between inequality and entrepreneurship. Strategic Entrepreneurship Journal, 12(1), 3-22.

Politis, D. (2005). The process of entrepreneurial learning: A conceptual framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 399-424.

Praag, M. & Cramers, S. (2003). The roots of entrepreneurship and labour demand: Individual ability and low risk aversion. Economica, 68(269), 45-62.

Rabe-Hesketh, S., & Skrondal, A. (2008). Multilevel and longitudinal modeling using Stata. College Station, TX: Stata Press.

Reynolds, P., Bosma, N., Autio, E., Hunt, S., De Bono, N., Servais, A., Lopez-Garcia, P. & Chin, N. (2005). Global Entrepreneurship Monitor: data collection design and implementation 1998–2003. Small Business Economics, 24(3), 205–231.

Reynolds, P. D., Hay, M., Bygrave, W. D., Autio, E. & Camp, S. M. (2002). Global Entrepreneurship Monitor: 2001 Executive Report. Kansas City, MO: Kauffman Foundation.

Rothaermel, F. T. (2017). Strategic management: Concepts. New York: McGraw-Hill. Schumpeter, J. A. (1947). The creative response in economic history. The Journal of Economic History, 7(2): 149- 159.

Scott, W. R. & Davis, G. F. (2015). Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives. New York, NY: Routledge.

Shane, S., Locke, E. A., & Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), 257-279.

Shane, S.  Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of reserch. Academy of Management Review, 25(1), 217-226.

Shelton, L. M., & Minniti, M. (2018). Enhancing product market access: Minority entrepreneurship, status leveraging, and preferential procurement programs. Small Business Economics, 50(3), 481-498.

Sobel, R. S. (2008). Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6), 641-655.

StataCorp, L. P. (2014). Stata Documentation Version 14–Multivariate Analaysis. New York, NY: Stata Press.

Stenholm, P., Acs, Z. J.  Wuebker, R. (2013). Exploring country-level institutional arrangements on the rate and type of entrepreneurial activity. Journal of Business Venturing, 28, 176-193.

Stuart, R. W.  Abetti, P. A. (1990). Impact of entrepreneurial and management experience on early performance. Journal of Business Venturing, 5(3), 151-162.

Kaynak Göster