The Effects of the Macroprudential Policies on Turkish Banking Sector

Purpose – The aim of the research is to test the effectiveness of macroprudential policies that contain different instruments and help to ensure financial stability in Turkey. Design/methodology/approach – The Central Bank of Turkey (CBRT) and the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) implemented macroprudential policies such as active use of Debt to Income (DTI), Loan to Value ratio (LTV), required reserve ratios, capital requirement, foreign currency lending limits, credit growth limits, interest rate corridor in order to mitigate financial vulnerabilities. These effects have been analyzed and tested with the econometric time series methods in the paper. The data consist banking groups that are Turkish banking sector, deposit banks, development&investment banks. Results – Empirical findings show that tightening macroprudential policies reduce the loan growth of the Turkish Banking sector and deposit banks. However, the magnitude of this effect is relatively small. Unlike these findings, the effects of macro-prudential tools on the loan growth for the Turkish Development&Investment Banks are not significant statistically. Discussion – Aftermath of the global crisis, the new monetary policy, which doesn’t have traditional features, started to be implemented from the middle of 2010 and has been going on as of the beginning of 2019 in Turkey. Accordingly, the Central Bank of Turkey (CBRT) has determined financial stability as a goal in addition to price stability in the framework of the new monetary policy and it has carried out and developed new tools in accordance with this secondary objective. This application has been carried out in coordination with (BRSA). The new monetary policy of the CBRT and the macro-prudential policies of the BRSA mutually aimed to mitigate financial vulnerabilities and provide financial stability in Turkey. When we examine and interpret the empirical results, we can say that the macro-prudential policy tools affect a certain degree of credit growth in the whole banking system. However, this effect is not very strong.

Kaynakça

Alper K. , Binici, M. , Demiralp S. , Kara H. , Özlü P. (2014) : Reserve Requirements Liquidity Risk and Credit Growth, CBRT Working Paper, No : 14/24, 17-22.

Altunbaş, Y. , Binici, M. and Gambacorta L. (2017) : Macro-prudential Policy and Bank Risk , Bank for International Settlement (BIS) Working Papers, No:646, 7-9.

Aslaner O. , Çıplak U. , Kara H. , Küçüksaraç D. (2014) : Reserve Option Mechanism : Does It Work As An Automatic Stabilizer? , CBRT Working Paper, No : 14/38, 3-4.

Asteriou D. , Hall S. (2007) Applied Econometrics, A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revised Edition, 229-247.

Aysan A. , Fendoğlu S. , Kılınç M. (2014) : Managing Short Term Capital Flows in New Central Banking : Unconventional Monetary Policy Framework in Turkey , CBRT Working Paper, No : 14/03, 7-12.

Başçı, E. , Kara, H, (2011) : Financial Stability and Monetary Policy, CBRT Working Paper, No : 11/8, 4-6.

Binici, M. , Erol, H. , Kara, H. , Özlü, P. , Ünalmış, İ. (2013) : Can Interest Rate Corridor Be A Macro-Prudential Tool?, CBRT Research Notes in Economics, No : 13/20, 4-14.

Binici, M. , Erol, H. , Kara, H. , Özlü, P. (2016) : Interest Rate Corridor and Bank Interest Rates : Some Findings About Monetary Transmission Mechanism, , CBRT Working Paper, No :16/08.

BRSA (2015) Implementing Regulation on Measurement and Evaluation of Banks in Capital Adequacy. Central Bank of Turkish Republic (CBRT) Financial Stability Report, November 2018, Volume 27, 6-8.

Cerutti, E. , Claessens, S. and Laeven, L. (2015) : The Use and Effectiveness of Macro-prudential Policies : New Evidence, IMF Working Paper, No :15/61, 6-7.

Claessens, S. , Ghosh, S. , Milet, R. (2015) : Macro-Prudential Policies to Mitigate Financial System Vulnerabilites, IMF Working Paper, No : 14/155, 3-10.

Değerli, A. ,Fendoğlu, S. (2013) : Reserve Option Mechanism As a Stabilizing Policy Tool : Evidence from Exchange Rate Expectations , CBRT Working Paper, No : 13/28, 4-6.

Dimitrios A. , Hall, S. (2007) . Applied Econometrics A Modern Approach Using Eviews and Microfit Revised Edition, Palgrave Macmillan, 229-247.

Erdem, P. , Özen, E. , Ünalmış, İ.(2017) : Are Macro-Prudential Policies Effective Tools to Reduce Credit Growth in Emerging Markets?, CBRT Working Paper, No : 17/12, 2-5.

Gujarati D. ; Basic Econometrics , United Stated Military Academy, West Point, Mc Graw Hill, Fourth Edition, 2003, 835-848.

McDonald, C. (2015). When is Macro-Prudential Policy Effective?, BIS Working Paper, No : 496, 2-4.

Kara, H. (2012) : The Monetary Policy After The Global Crises, CBRT Working Paper, No : 12/17, 2-13.

Kara, H. (2015) : Interest Rate Corridor and The Monetary Policy, CBRT Research Notes in Economics”, No : 15/13, 3-11.

Lutkepohl, H. (2005) ; New Introduction to Multiple Time Series Analyses, Springer Berlin Heildelberg New York, 1-5, 31-39.

Oduncu A. , Ermişoğlu E. , Polat T. (2013) The Effect of CBRT’s New Policy Mix on the Volatility of Credit Growth , CBRT Research Notes in Economics, No : 2013-27, 3-4.

Özatay F. (2011) : The New Monetary Policy of the Central Bank of Turkey : Two Targets-Three Intermediate Targets-Three Tools, İşletme, İktisat, Finans 26 (302), 28-39.

Özatay F. (2012) : New Search of The New Monetary Policy and CBRT , Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) Report, 10-14.

Özdemir, A. (2015) : Interest Rate Surprises and Transmission Mechanism in Turkey : Evidence From Impulse Response Analyses. TCMB Working Paper No: 15/04, 1-15.

The IMF’s Annual Macroprudential Policy Survey-Objectives, Design and Country Responses, IMF Policy Paper, April 2018, 6-8.

US, V. (2016) : Determiners of Non-Performing Loans in the Turkish Banking Sector : What Has Changed After the Global Crisis?, CBRT Research Notes in Economics, No: 16/27, 3-8.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.8b 2.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Piyasa Değerleri Üzerinde Etkili Olan Finansal Oranlar Üzerinde Bir Araştı

METİN AKTAŞ, Yasin İLGÜN

Investigation of Convergence in the Returns of Cryptocurrencies: Panel Nonlinear Tar Approach

Mustafa ÖZYEŞİL

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Kariyer Planları Arasındaki İlişki: AKÜ Örneği1

Ahmet Gençay DAĞLI, Koray GÜRPINAR

Psikolojik Yıldırma İle İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Etkisi

HALİME GÖKTAŞ KULUALP

Etik Dışı Fiyatlandırma Uygulamaları Karşısında Tüketicilerin Düşünce ve Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

EMRE YILDIRIM, Kazım MERT

Liderlik Kavramının Mükemmellik Modeline Göre İncelenmesi: Karabük Devlet Hastanesi Örneği

Nurullah SOYHAN, Nurettin SOYHAN

Paradoksal Liderlik Davranışı: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması

İBRAHİM AKÇA, MUHARREM TUNA

İşletmelerin Sermaye Yapıları ve Firma Değerleri Arasındaki İlişki – BIST Sınai Endeksinde Bir Uygulama

Muhammet Emin ŞİŞMAN, İSTEMİ ÇÖMLEKÇİ

Kariyer Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkide İşe Adanmışlığın Aracılık Rolü

Ayşe ANAFARTA, ÖZKAN YILMAZ

Hirose Yöntemi İle Finansal Marka Değerinin Hesaplanması: Borsa İstanbul Bankacılık Sektörü Uygulaması

SEVİLAY USLU DİVANOĞLU, HAŞİM BAĞCI, Mustafa EROĞLU