İşletme Araştırmaları Dergisi

Cilt: 14 - Sayı: 2 -2022Son Sayı