Smart Applications in the Hospitality Business: A Qualitative Study on the City of Eskişehir

Purpose – The objective of this study is to find out to what extend the hotel establishments in Eskişehir use smart hotel applications and the opinions and suggestions of hotel managers on the subject. Design/methodology/approach – The sample of the study consists of hotel establishments in Eskişehir. The hotel establishments were selected by purposive sampling method and the data were obtained by structured interview technique. Sound recordings obtained during interviews were transferred to computer and a descriptive analysis was performed considering the notes of the researcher. Findings – Hotel managers expressed in general that cost of transition to smart hotel applications is high, and consequently, hotels in Eskişehir do not use smart hotel applications. Discussion – Although hotel managers are aware of the future advantages of smart hotel applications, they have argued that cost-benefit analysis should be made carefully. However, smart hotel applications will provide advantage to hotel establishments in terms of competitiveness, efficiency and customer satisfaction in addition to cost advantages with the newly arrived generation Y and Z.

Kaynakça

Akar, H. (2016). Durum Çalışması, Şaban, A. ve Ersoy, A. (Ed.), Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, Anı Yayınevi, Ankara, 113-149

Akbıyık, C. ve AY, G. K. (2014). Okul öncesi yönetici ve öğretmenlerin düşünme becerilerinin öğretimine yönelik algıları: bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 01-18

Atalay, L. ve Yalçınkaya, P. ve Bahar, F. (2018). İstanbul'daki akıllı otel uygulamalarının değerlendirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(1), 667-678.

Buhalis, D., & Amaranggana, A. (2014). Smart Tourism Destinations, Dublin, IFITT

Bilici, Z ve Babahanoğlu, V. (2018). Akıllı kent uygulamaları ve Konya örneği. Akademik Yaklaşımlar Dergisi 9 (2), 124-139.

Çelik, P. ve Topsakal, Y. (2017). Akıllı turizm destinasyonları: Antalya destinasyonunun akıllı turizm uygulamalarının incelenmesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi 14 (3), 149-166.

Gonzalez, S. M. and Gidumal, J. B. (2016). A model that connects information technology and hotel performance. Tourism Management 53, 30-37

Gökalp, E. ve Eren, E. (2016). Akıllı Teknolojilerin Turizm ve Otelcilik Sektöründe Uygulanması. Tecim, V., Tarhan, Ç. ve Aydın, C. (Ed). Akıllı Teknoloji & Akıllı Yönetim, Gülermat Matbaacılık, İzmir, 278-287.

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. & Koo, C. (2015). Smart tourism: foundations and developments. Electron Markets 25, 179-188.

Guo, Y., Liu, H., & Chai, Y. (2014). The embedding convergence of smart cities and tourism Internet of Things in China: An advance perspective. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR), 2(1), 54-69.

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J. ve Williams, P. (2010). Foundations for smarter cities, IBM Journal of Research and Development, 54 (4), 1–16.

http://bestdergisi.com.tr/arsiv-eski/82-artik-oteller-daha-akilli/ (E.T: 22.07.2019).

http://www.mimarizm.com/haberler/gundem/y-kusagina-ozel-otelkonsepti-smart-by-dedeman_128030) (E.T: 22.07.2019).

https://www.turizmnews.com/akilli-otel-uygulamasi-turkiye-de-ilk-kez isparta-da/12773/)/ (E.T: 22.07.2019).

https://www.webiusdigital.com/otelcilik-sektorunde-yapay-zeka uygulamalari/ (E.T:22.07.2019).

https://www.tursab.org.tr/apps//Files/Content/ad5f3ddb-5a11-410f-9e3c-fe8b2dc4df8b.pdf (E.T:22.07.2019).

UNWTO. (2017). Innovation, technology and sustainability - pillars of Smart Destinations. https://media.unwto.org/press-release/2017-02-21 (E.T: 22.07.2019).

Jaremen, D. E., Jędrasiak, M. & Rapacz, A. (2016). The concept of smart hotels as an innovation on the hospitality industry market - case study of Puro Hotel in Wrocław. Economic Problems of Tourism, 36 (4), 65-75.

Kim, J.Y., Hlee, S. & Joun, Y. (2016). Green practices of the hotel industry: analysis through the windows of smart tourism system. International Journal of Information Management, 36(6), 1340-1349.

Li, Y., Hu, C., Huang, C., & Duan, L. (2017). The concept of smart tourism in the context of tourism information services. Tourism Management, 58, 293-300

Molina, M. E. R., Saura, I. G. & Velázquez, B. M. (2011). Does technology make a difference? Evidence from Spanish hotels https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11628-010-0098-y.pd (E.T: 15.07.2019).

Shi, Y. (2013). The next generation of communications technology in the era of economic experience: Smart tourism application. Technological Horizon, 9, 180-193

Su, K., Li J. & Fu, H. (2011). Smart city and the applications in electronics, communications and control (ICECC). International Conference on IEEE, 1028–1031.

Tsoutsosa, T., Tournakia, S., Santosb, C. A. & Vercellottic, R. (2013). Nearly zero energy buildings application in mediterranean hotels. Energy Procedia 42, 230-238.

Uğuz, S. Ç. ve Ataman, H. (2017). Akıllı şehir uygulamaları ve turizm: Türkiye örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (Uşak’17). 20-22 Nisan 2017 / İstanbul

Werther, H., Koo, C., Gretzel, U. & Lamsfus, C. (2015). Special issue on smart tourism systems: convergence of information technologies, business models, and experiences. Computers in Human Behavior, 50, 556-557.

Yalçınkaya, P., Atay, L. ve Korkmaz, H. (2018). An evaluation on smart tourism. Journal of Gastronomy and Travel Research 2,(2), 34-52,

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayınevi

Zhu, W., Zhang, L.,& Li, N. (2014). Challenges, function changing of government and enterprises in Chinese smart tourism, In Z. Xiang & L. Tussyadiah (Ed.), Information and Communication Technologies in Tourism 2014. Springer, Dublın

Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N. ve Bahar, M. (2018). Endüstri 4.0 çağında ‘akıllı’ olma yolunda oteller için öneriler. The Second International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability. September 27-29, Mersin/ Turkey.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

23.6b9.7b

Sayıdaki Diğer Makaleler

International Capital Flows’ Effects and Banking Sector’s Profitability in Emerging Countries: Exploring Turkey Case

Semliko Fulbert DOSSOU, AHMET AKSOY

İslami Muhasebe Standartlarının Türkiye’deki Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği: Bir Alan Araştırması

AYHAN YATBAZ, ÖZGÜR ÇATIKKAŞ

Sağlık Kurumlarında Talep Tahmini: Cerrahi Gazlı Bez Üzerine Uygulama

Pınar UÇAKKUŞ, SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT

Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: 1990-2017 Türkiye Örneği

MURAT TEKBAŞ

Çalışanlarda Akış Deneyimi Oluşturulması: İş Biliş Envanteri ve İçsel Statünün Önemi Açısından Bir İnceleme

BÜŞRA MÜCELDİLİ, BERİVAN TATAR, OYA ERDİL

Online Yorumların Tüketici Satın Alma Kararına Etkisi: Kullanıcı Özellikleri Açısından Bir Değerlendirme

Peruze Cansu AKDENİZ, TUĞBA ÖZBÖLÜK

Türkiye ve Dünya’da Tersine Mentorluk: Kuşaklar Bazında Farklılaşan İş Değerleri ve Gençlerin İşten Ayrılma Niyeti Açısından Bir İnceleme

Ender TERZİ, YASİN BOYLU

Relationship between Financial Distress, Demographics and General Family Functioning in Turkey

AYFER AYDINER BOYLU, Gülay GÜNAY, Cengiz KILIÇ

Yeniden Yapılandırma Çalışmalarının Bankacılık Sektörünün Gelişimine Etkileri: Türkiye İncelemesi

Mustafa Tevfik KARTAL

Borsa İstanbul ile Türkiye’nin Yüksek Dış Ticaret Hacmine Sahip Ülke Borsalarının Entegrasyonu: Rejim Kaymalı Eşbütünleşme Analizinden Bulgular

YÜKSEL İLTAŞ, FATİH GÜZEL