Bir İhracatı Gerçekleştirmek Zor Mudur? Tabii Bal Vaka Ana

Amaç – Bu çalışmanın amacı Türkiye tabii bal ihracat istatistiklerini göz önünde bulundurarak, bir ihracatın uygulanmasında ödeme yöntemlerinden biri olan akreditifi de kapsayacak şekilde muhtemel zorlukları tespit etmektir. Yöntem – Vaka analizi şeklinde uluslararası pazarlama kapsamında tabii bal ihracat istatistikleri ve bir ihracat işleminin gerçekleştirilmesi adım adım analiz edilmektedir. Ödeme şekliyle ilgili olarak bir tabii bal ihracat akreditifi detaylandırılarak incelenmektedir. Bulgular – Türkiye dünyada tabii bal üretiminde üst sıralarda yer almasına rağmen ihracatta alt sıralardadır. Tartışma – İşletmelerin uluslararası pazarlama bakış açısına sahip olma ve yetkinlikleri geliştirmesi ihracat performansına olumlu katkı sağlayabilir. Ödeme konusunun güvence altına alınmaması ihracat pazarlarının geliştirilmesinde önemli bir sorun olarak ortaya çıkabilir.

Is it Difficult to Realize an Export? Natural Honey Case Analysis

Purpose – The purpose of this paper is to identify the potential difficulties of export implementation covering letter of credit as one of the payment methods, in addition to considering the statistics of natural honey exports in Turkey. Design/methodology/approach – International marketing in the coverage of honey export statistics and implementation of an export process are analysed step by step in the form of case analysis. A letter of credit regarding natural honey export is examined in detail as a payment term. Findings – Although Turkey is ranked in among the top natural honey producers in the World, it is just ranked among the bottom rows in exports. Discussion – Having international marketing perspective and developing competencies of enterprises can contribute positively to export performance. Failure to secure the issue of payment may arise as an important problem in the development of export markets.

Kaynakça

Bağrıaçık, A. (2018), Akreditifli Ödeme Şeklinde Temel Yaklaşımlar, http://www.abdanmerymm.com/akreditifliodeme- seklinde-temel-yaklasimlar.html, (Erişim Tarihi: 17.7.2018).

FAO (2018), BM Gıda ve Tarım Örgütü, http://www.fao.org/faostat/en/#data/TP, (Erişim Tarihi: 18.6.2018).

Habertürk (2019), Karşılıksız çek, https://www.haberturk.com/haberleri/karsiliksiz-cek (Erişim Tarihi: 30.1.2019).

ICC (2018), Milletlerarsı Ticaret Odası, https://iccwbo.org/global-issues-trends/banking-finance/globalrules/# 1488883561633-a6f3f3ac-5b0b, (Erişim Tarihi: 18.06.2018).

Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, S.A. ve Işın, B. (2009). Pazarlama: Kavramlar-İlkeler-Kararlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Kotabe, M. & Helsen (2010). Global Marketing Management, 5e, John Wiley& Sons, Inc. USA.

Toklu, İ.T. (2016). Tüketiciler coğrafi işaret için daha fazla ödemek ister mi? Artvin balı üzerine bir araştırma, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 52, 171-190.

Toklu, İ.T. (2018). İhracatta Akreditifli Ödeme: Bal Sektörü Üzerine Bir Vaka Analizi, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (ICEESS’ 18), 53-60.

TUİK, (2018), Türkiye İstatistik Kurumu, https://biruni.tuik.gov.tr/disticaretapp/disticaret.zul?param1=25¶m2=4&sitcrev=0&isicrev=0&say ac=5802, (Erişim Tarihi: 25.10.2018).

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.3b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Relationship Between Auditors Positions and Electronic Transformation in Auditors' Effectiveness

TUBA DERYA BASKAN

Türkiye’de Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına Yönelik Tüketici Tepkilerinin Belirlenmesi

İNCİ DURSUN

Yenilikçi Girişimciliğin Bireysel ve Kurumsal Dinamikleri: Çok-Düzeyli Analiz

MEHMET NASİH TAĞ, Tülin KÖROĞLU

Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi: Antalya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

MUHARREM TUNA, ONUR ÇELEN, HATİCE SARI GÖK

Burnout on Employees Organizational Commitment: Five Star Hotel Employees

Derya KARA

The Innovation of Quality Control Circles: A Clear Disuse in the Last 15 Years in the Mexican Industry

Omar GUIRETTE BARBOSA, Angelica ARROYO ALVAREZ, Selene CASTANEDA BURCIAGA, Hector DURAN MUNOZ, Oscar CRUZ DOMINGUEZ, Jose CARRERA ESCOBEDO, Beatriz RODRIGUEZGONZALEZ, Jose GARAY DIAZ, Cesar BOSQUE BERMUDEZ

Ağızdan Ağıza İletişimi Belirleyen Faktörler: Perakende Sektöründe Bir Araştırma

Aslı Elif AYDIN, PINAR YILDIRIM, Jansanem Jular ÖZFİDAN

Doğal Sermayeye Dayalı Yönetim Yaklaşımında Biyoçeşitlilik Muhasebesinin Rolü: Normatif Bir Araştırma

PINAR OKAN GÖKTEN

Ülke Kredi Notlarının Makine Öğrenme Algoritmaları ile Tahmini

HAKAN PABUÇCU

Aşçıların Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bireysel İnovasyon Algıları ve Bireysel İnovasyon Davranışları Arasındaki İlişkiler

Seydi Ahmet ÇETİN, BAYRAM ŞAHİN