Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt: 25 - Sayı : Özel Sayı
Cilt: 25 - Sayı : 3

Cilt: 19 - Sayı : 3

Cilt: 18 - Sayı : 3

Cilt: 17 - Sayı : 3
Cilt: 17 - Sayı : 2

Cilt: 16 - Sayı : 3
Cilt: 16 - Sayı : 2

Cilt: 15 - Sayı : 2
Cilt: 15 - Sayı : 1

Cilt: 13 - Sayı : 2
Cilt: 13 - Sayı : 1
Cilt: 12 - Sayı : 2
Cilt: 11 - Sayı : 1
Cilt: 10 - Sayı : 2
Cilt: 9 - Sayı : 1
Cilt: 8 - Sayı : 2
Cilt: 7 - Sayı : 1
Cilt: 6 - Sayı : 2
Cilt: 5 - Sayı : 1
Cilt: 4 - Sayı : 2
Cilt: 3 - Sayı : 1
Cilt: 2 - Sayı : 1-2

  • ISSN: 1304-4990
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

148.1b 74.4b