Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi

Öz Bu araştırma ile öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyinin okul yöneticisi, sınıf öğretmeni ve aday öğretmenin görüşleri bağlamında cinsiyet, mesleki kıdem, okutulan sınıf, mezun olunan lise türü gibi değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma örneklemini, Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalının son sınıf öğrencileri, 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kars ili merkez ilçede bulunan 14 okulda görev yapan 203 sınıf öğretmeni ve 32 yönetici oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına göre yöneticilerin, sınıf öğretmenlerinin ve aday öğretmenlerin Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik tutumlarının genelde olumlu olduğu görülmektedir.

___

Berber, K., Özkan, H.H., & Albayrak, M. (2005). “Öğretmen adaylarının ilköğretim okullarında yaptıkları öğretmenlik uygulamasının yetişmelerindeki rolü”. Milli Eğitim Dergisi.

Book, C., Byers, J. & Freeman, J. (1983). “Student expectations and teacher education traditions with which we can and can not live”. Journal of Teacher Education, 34(1), 9-13.

Cabaroğlu N. (1994, Nisan). Öğretmenlik uygulamalarının dil öğretim yöntemleri açısından değerlendirilmesi. I. Eğ. Bil. Kongresi, Ankara.

Conderman, G., Morin, J., & Stephens T. J. (2005). Special education student teaching practices. Preveting School Failure,49(3), 5-10.

Çavuş, Ş. (2004). Okul Deneyimi-II İşbirliğinde Tarafların Karşılıklı Beklentileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 29-42.

Çiçek, Ş. & İnce, M. L. (2005). "Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecine ilişkin görüşleri". Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 16 (3), 146-155

Davran, E. (2006). İlköğretim kurumlarındaki öğretmenlik uygulamasının öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterliliklerini kazanmaları üzerindeki etkisi (Van ili örneği). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ertürk, S. (1986). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan.

Goodlad, J.I. (1994). Educational renewal: Better teachers, beter schools. San Francisco, CA: Jossey Bass.

Hacıoğlu, F. & Alkan C. (1995). Öğretmenlik Uygulamaları Öğretim Teknolojisi. Ankara: Alkım Yayınevi.

Kılıç, D. (2004). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 172-184.

Kudu, M., R. Özbek & R.Bindak. (2006). Okul deneyimi I uygulamasına ilişkin öğrenci algıları: Dicle Üniversitesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15).

Oral, B. & Dağlı, A. (1999). Öğretmen adaylarının okul deneyimine ilişkin algıları. Çağdaş Eğitim, 254, 18-24.

Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, V(1), 59-69.

Şirin, E.F. & Cesur, K. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarının alan bilgisi ve öğretmenlik meslek dersleri ile öğretmenlik uygulaması dersi başarıları arasındaki ilişki. S.Ü. BES Bilim Dergisi, 10 (1), 1-10.

Tekeli, İ. (2004). Eğitim Üzerine Düşünmek. Ankara: T.Ü.B.A. Yayınları.

Topkaya, E. Z. & Yalın, M. (2005). Uygulama Öğretmenliğine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(2), 14-24.

Ünlü H. & Karahan B. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi, 2.

YÖK-Dünya Bankası-Milli Eğitimi Geliştirme Projesi (1998). Fakülte-Okul işbirliği. http://www.yok.gov.tr/documents sayfasından erişilmiştir.

___

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil425086, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, eissn = {2717-6568}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {21}, pages = {561 - 571}, doi = {}, title = {Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çeti̇nkaya, Ezgi and Kılıç, Durmuş} }
APA Çeti̇nkaya, E , Kılıç, D . (2017). Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (2) , 561-571 .
MLA Çeti̇nkaya, E , Kılıç, D . "Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi" . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2017 ): 561-571 <
Chicago Çeti̇nkaya, E , Kılıç, D . "Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2017 ): 561-571
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi AU - Ezgi Çeti̇nkaya , Durmuş Kılıç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 561 EP - 571 VL - 21 IS - 2 SN - 1304-4990-2717-6568 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi %A Ezgi Çeti̇nkaya , Durmuş Kılıç %T Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi %D 2017 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990-2717-6568 %V 21 %N 2 %R %U
ISNAD Çeti̇nkaya, Ezgi , Kılıç, Durmuş . "Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 / 2 (Haziran 2017): 561-571 .
AMA Çeti̇nkaya E , Kılıç D . Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi. ATASOBED. 2017; 21(2): 561-571.
Vancouver Çeti̇nkaya E , Kılıç D . Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililik Düzeyinin Okul Yöneticisi, Sınıf Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Görüşlerine Göre İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 21(2): 561-571.