Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi

Öz Bu çalışmanın amacı, hem bilişsel dil bilimin araştırma yöntemi olan metafor analizinin kullanım alanlarını ortaya koymak, hem de farklı iki kültürün dil üzerinden ortaklıklarını ve farklılıklarını, çağdaş metafor teorisini temel alarak inceleyip örneklerle açıklamaya çalışmak olacaktır. Bu bağlamda metafor, güzel söz söyleme veya hitap etme sanatının bir parçası olmadığı, yaşamın tüm anlam dünyasını resimlediği, davranış ve düşüncelerin hem bilişsel hem de duygusal ve bedensel yoğrulup bireyde ifade ettiği anlamsal bütünlüktür. Lakoff ve Johnson’un (1998) bu tanımına dayanarak bu çalışma Alman ve Türk dilindeki ağız ile ilgili deyimleri irdeleyerek aynı konu hakkında iki farklı kültürün algılama farkındalığını ortaya koymaya çalışmak olacaktır. Metafor analiz yöntemi ile ağız  ile ilgili hem Almancada hem de Türkçede anlam bakımından bir birine yakın, aynı ve çok farklı olmak üzere üç kategori oluşturulup kültürel bağlamda farklılıkları olabileceğini ortaya koymaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:

Deyimler, metafor analizi

___

Ağız. (2018). http://www.nkfu.com/agiz-ile-ilgili-deyimler/ Erişim Tarihi: 18.09.2018

Demir, T. & Melanlıoğlu, D. (2011). Türkçe öğretiminde deyimlerin çağrışımla kazandırılması, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 3, s. 631-649

Gönen, S. (2008 ). Deyimlere şekil açısından bir yaklaşım Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 20, s. 207-217

Lakoff, G.& Johnson, M. (1998). Leben in Metaphern, Carl-Auer Systeme, Heidelberg

Lakoff, G.& Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. The embodied mind and its challenge to western thought, New York.

Kınsız, M. (2011). Kültürel Metaforlar Aracılığıyla Yabancı Dil Öğretimi, Ekev Akademi Dergisi Yıl: 15 Sayı: 47 s. 383-388

Kovecses, Z. & Szabo, P. (1996). Idioms: A View from Cognitive Semantics, Applied Linguistics, Vol 17, No 3 ©Oxford University Press

Mund. (2018) . https://www.phrasen.com/tags/mund Erişim Tarihi: 18.09.2018

Rosch, E. (1983). Prototype classification and logical classification: The two systems. In E. F. Scholnick (Ed.), New trends in conceptual representation: Challenges to Piaget's theory? Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Sakaoğlu, S. & Berat, A. A. (2007) Türk Halk Edebiyatı (Ders Notları) Konya

Schwarz, M. (2008). Einführung in die Kognitive Linguistik, UTB, ISBN 978-3-8252-1636-8

___

Bibtex @araştırma makalesi { ataunisosbil635746, journal = {Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-4990}, eissn = {2717-6568}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {23}, pages = {1243 - 1250}, doi = {}, title = {Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Kemal} }
APA Demi̇r, K . (2019). Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 23 (3) , 1243-1250 .
MLA Demi̇r, K . "Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi" . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 1243-1250 <
Chicago Demi̇r, K . "Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (2019 ): 1243-1250
RIS TY - JOUR T1 - Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi AU - Kemal Demi̇r Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1243 EP - 1250 VL - 23 IS - 3 SN - 1304-4990-2717-6568 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi %A Kemal Demi̇r %T Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-4990-2717-6568 %V 23 %N 3 %R %U
ISNAD Demi̇r, Kemal . "Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 / 3 (Ekim 2019): 1243-1250 .
AMA Demi̇r K . Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi. ATASOBED. 2019; 23(3): 1243-1250.
Vancouver Demi̇r K . Türkçe ve Almancadaki “Ağız “ İle İlgili Deyimlerin Çağdaş Metafor Analiz Yöntemi İle Çözümlenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 23(3): 1243-1250.