Covid-19 Pandemisi Sürecinde Uzaktan Eğitim Sürecinin Öğrenci Perspektifinden Değerlendirilmesi

Çin’in Vuhan kentinde baş gösteren koronavirüs kısa bir süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alarak bir pandemiye dönüşmüştür. 10 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk vakanın görülmesiyle hızlı bir şekilde üniversitelerde eğitime ara verilmiştir. Ardından, gerekli altyapının sağlanması ile birçok üniversite uzaktan eğitim sürecine geçiş yapmıştır. Bu çalışma, koronavirüs pandemisi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden memnuniyet düzeyleri değerlendirilerek uzaktan eğitim sürecini öğrenci bakış açısı ile gözler önüne sermeyi ve uzaktan eğitim sürecinde ileride yaşanabilecek problemlere ışık tutmatı amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, bir devlet üniversitesinde farklı fakültelerde ve meslek yüksek okullarında (MYO) eğitim gören 2371 öğrenciye bir anket çalışması uygulanmıştır. Cinsiyet, not ortalaması, eğitim görülen birim ve dönem değişkenleri ile öğrencilerin uzaktan eğitim sisteminden memnuniyet düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ki-kare testi, t testi ve ANOVA testine başvurulmuştur. Sonuçlar incelendiğinde MYO öğrencilerinin fakülte öğrencilerine kıyasla uzaktan eğitim sistemini daha başarılı bulduğu görülmektedir. Ancak, fakülte öğrencileri ve not ortalaması yüksek olan öğrencilerin canlı dersleri daha düzenli takip ettikleri söylenebilir.

Evaluation of Distance Learning from Student Perspective in Covid-19 Pandemic

The Coronavirus emerged in Wuhan/China turned into a pandemic in a short time by affecting the whole world. The education system at universities is quickly interrupted along with the appearance of the first case in Turkey on 10 March 2020. Then, universities have switched to distance learning with the provision of necessary infrastructure services. This study aims to evaluate the distance learning system from the perspective of students. In this context, a survey study is applied to 2371 students studying at different faculties and vocational school of higher education at a state university. It is analyzed in detail whether there is a relationship between the variables of gender, grade point averages, department and semester, and students’ satisfaction level from the distance education system. Chi-square test, t test and ANOVA test are used for the analysis of data. When the results are examined, it is seen that vocational school of higher education students find the distance education system more successful than the faculty students. However, it can be said that faculty students and students with high grade point averages follow online courses more regularly.

Kaynakça

Akpınar, F., & Ustun, Y. (2020). “Kadın hastalıkları ve doğum pratiğinde SARS-COV-2 (COVID-19) enfeksiyonu ile ilgili güncel bilgiler”. Türk Kadın Sağlığı ve Neonatoloji Dergisi, 2(1), 13-16.

Anadolu Agency. (2020, March 12). Turkey to air remote school lessons amid COVID- 19 fears. https://www.aa.com.tr/en/latest-on-coronavirus-outbreak/turkey-to-air-remote-school-lessons-amid-covid-19-fears/1764165#

Basilaia, G., & Kvavadze, D. (2020). “Transition to Online Education in Schools during a SARS-CoV-2 Coronavirus (COVID-19) Pandemic in Georgia”. Pedagogical Research, 5(4), 1-9.

Demuyakor, J. (2020). “Coronavirus (COVID-19) and Online Learning in Higher Institutions of Education: A Survey of the Perceptions of Ghanaian International Students in China”. Online Journal of Communication and Media Technologies, 10(3), e202018.

Dwivedi, D., Kaur, N., Shukla, S., Gandhi, A., & Tripathi, S. (2020). “Perception of stress among medical undergraduate during coronavirus disease-19 pandemic on exposure to online teaching”. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 10(8), 1-6

Hahn, G., Lee, S., Weiss, S., & Lange, C. (2020). “Unsupervised cluster analysis of SARS-CoV-2 genomes reflects its geographic progression and identifies distinct genetic subgroups of SARS-CoV-2 virus”. bioRxiv.

Karadağ, E., & Yücel, C. (2020). “Yeni Tip Koronavirüs Pandemisi Döneminde Üniversitelerde Uzaktan Eğitim: Lisans Öğrencileri Kapsamında Bir Değerlendirme Çalışması”. Yükseköğretim Dergisi, doi:10.2399/yod.20.730688

Kürtüncü, M., & Aylin, K. (2020). “Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar”. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 66-77.

Lall, S., & Singh, N. (2020). “CoVid-19: Unmasking the new face of Education.” International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 11(SPL1), 48-53.

Mahdy, M. (2020). “The Impact of COVID-19 Pandemic on the Academic Performance of Veterinary Medical Students.” doi: 10.20944/preprints202006.0130.v1

Nenko, Y., Кybalna, N., & Snisarenko, Y. (2020). “The COVID-19 Distance Learning: Insight from Ukrainian students”. Revista Brasileira de Educação do Campo, 5, e8925-e8925.

Nguyen, T., & Huynh, N. (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic Outbreak on the Learning Process. Unpublished thesis, Lapland University of Applied Sciences, Rovaniemi, Finland.

Owusu-Fordjour, C., Koomson, C. K., & Hanson, D. (2020). “The impact of Covid-19 on learning-the perspective of the Ghanaian student”. European Journal of Education Studies, 7(3), 88-101

Muthuprasad T., Aiswarya S., Aditya K. S. & Girish K. Jha. (2020). “Students’ Perception and Preference for Online Education in India During COVID -19 Pandemic.” SSHO-D-20-00289. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3596056 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3596056

T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması) (2020). T.C. Sağlık Bakanlığı.

T.C. Sağlık Bakanlığı. (2020). Türkiye'deki Güncel Durum. https://covid19.saglik.gov.tr/Yamamoto, G. T., & Altun, D. (2020). “Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi”. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34.

The jamovi project (2019). jamovi. (Version 1.1) [Computer Software]. https://www.jamovi.org.

WHO. (2010, February 24). What is a pandemic?. https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/

WHO. (2020, March 11). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 51. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10

YÖK. (2020, May 11). Yök'ten Üniversitelerdeki Sınavların Yüz Yüze Gerçekleştirilmeyeceğine İlişkin Karar. https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/yok-ten-sinavlara-iliskin-karar.aspx

YÖK. (n.d). COVID-19 Yükseköğretim Yol Haritası. https://covid19.yok.gov.tr/Documents/AnaSayfa/covid-19-yuksekogretim-yol-haritasi.pdf

Kaynak Göster

APA Gürler, C , Uslu, T , Daştan, İ . (2020). Evaluation of Distance Learning from Student Perspective in Covid-19 Pandemic . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (4) , 1895-1904 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/59389/795254