Folklor/Edebiyat

Cilt: 20 - Sayı : 80
Cilt: 20 - Sayı : 78

  • ISSN: 1300-7491
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

70.7b 32.1b