Üniversite Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri

Öz Günümüzde, çevreye kontrolsüzce atılan katı atıklardan oluşan kirlilik, çevre ve insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan araştırmalar, katı atıkların çevreye atılmaması ve çevre temizliğinin korunmasının, toplumda yaşayan insanların katı atık kirliliği ve yönetimi konusundaki algı, bilgi, farkındalık, tutum ve davranışları ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bireylerin çevre ile ilgili farkındalıklarını ve davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal birçok etmen bulunmaktadır; çevre eğitimi de bu etmenlerin en başında yer almaktadır. Bu araştırmada, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümünün “katı atık kirliliği ve yönetimi” üzerine verdiği bölüm ve fakülte teknik seçmeli derslerinin mühendislik fakültesi öğrencilerinin konu ile ilgili farkındalık ve davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Öğrenciler en az bir çevre dersi almış ve çevre dersi almamış olarak iki grupta incelenmiştir ve iki gruptaki öğrencilerin katı atık kirliliği ve yönetimi konularındaki farkındalık ve davranışlarında bir farkın olup olmadığı araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre çevre dersi alan öğrencilerin ders almayanlara göre katı atık kirliliği ve yönetimi konularında kavramsal olarak daha fazla bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Ancak alınan çevre dersinin çevreye çöp atma veya geri dönüşüm kutularını kullanma gibi konularda öğrencilerin tutum ve davranışlarına olumlu bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Şafakli, O. (2012). A research on environmental attitudes in Northern Cyprus. African Journal of Agricultural Research , 7 (6), 1002–1010.

Afroz, R., Masud, M. M., Akhtar, R., & Duasa, J. (2013). Survey and analysis of public knowledge, awareness and willingness to pay in Kuala Lumpur, Malaysia – a case study on household WEEE management. Journal of Cleaner Production , 52, 185–193.

Akış, S. (2011). Kuzey Kıbrıs’ ta çevre bilinci. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 1 (1), 7–17.

Akkor, Ö., & Gündüz, Ş. (2018). The Study of University Students’ Awareness and Attitude Towards Environmental Education in Northern Cyprus. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education , 14 (3), 1057–1062.

Asilsoy, B., & Oktay, D. (2016). Understanding Environmental Worldview of Famagusta Residents and Its Determinants through Survey Research. Journal of Civil Engineering and Architecture , 10, 544–552.

Asilsoy, B., Laleci, S., Yildirim, S., Uzunoglu, K., & Özden, Ö. (2017). Environmental Awareness and Knowledge among Architecture Students in North Cyprus. International Journal of Educational Sciences , 19 (2-3), 136-143.

Çetin, G., & Nişancı, S. (2010). Enhancing students’ environmental awareness. Procedia Social and Behavioral Sciences , 2, 1830- 1834.

Cobbinah, P., Addaney, M., & Agyeman, K. (2017). Locating the role of urbanites in solid waste management in Ghana. Environmental Development , 24, 9-21.

Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. Resources, Conservation and Recycling , 102, 153–162.

Gündüz, S., Kocadal, E., & Bükük, A. (2016). Perception of Environmental Awareness by Administrators and Teachers in Secondary Schools in North Cyprus: The Case of Guzelyurt. The Anthropologist , 23 (1-2), 132–141.

Guo, B., Geng, Y., Sterr, T., Zhu, Q., & Liu, Y. (2017). Investigating public awareness on circular economy in western China: A case of UrumqiMidong. Journal of CleanerProduction , 142 (4), 2177-2186.

Hungerford, H. R., & Volk, T. L. (2013). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. The Journal of Environmental Education , 21 (3), 8-21.

Islam, M., Abdullah, A., Shahir, S., Kalam, M., Masjuki, H., Shumon, R., et al. (2016). A public survey on knowledge, awareness, attitude and willingness to pay for WEEE management: Case study in Bangladesh. Journal of Cleaner Production , 137, 728-740.

Kılıç, S. (2013). Yükseköğretimde Çevre Eğitiminin Çevre Bilinci Oluşumuna Etkisi: Niğde Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Örneği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , 6 (1), 63-80.

Kasot, N., & Dagli, G. (2016). Views of Prospective Teachers from North Cyprus and England towards a Sustainable Environment: A Comparative Case Study. International Journal of Educational Sciences , 15 (1-2), 196–213.

Lee, H. T. (2017). Embedding persuasive features into policy issues: Implications to designing public participation processes. Government Information Quarterly , 34 (4), 591–600.

Mahrum, L. (2009). Solid Waste Management Problems in North Cyprus and its Possible Solutions, Master Thesis,. University of Manchester.

Mbu, A. D. (2015). The Influence of Environmental Awareness on Human Attitude to Solid Waste Management in Boki Local Government Area of Cross River State. Journal of Pollution Effects & Control , 3 (144).

Oğuz, D., Çakcı, I., & Kavas, S. (2011). Environmental awareness of students in higher education. Turkish Journal of Forestry , 12, 34-39.

Soran, H., Morgil, I., Yücel, S., Atav, E., & Işık, S. (2000). Biyoloji Öğrencilerinin Çevre Konularına Olan İlgilerinin Araştırılması ve Kimya Öğrencileri ile Karşılaştırılması. Journal of Education , 18, 128-139.

Stapp, W. (1969). The Concept of EnvironmentalEducation. EnvironmentalEducation , 1 (1), 30- 31.

Tchobanoglous, G., Theisen, H., & Vigil, S. (1993). Integrated Solid Waste Management, Engineering Principles and Management Issues. McGraw-Hill.

Tilbury, D. (2006). Environmental Education for Sustainability: defining the new focus of environmental education in the 1990s,. Environmental Education Research , 1 (2), 195-212.

UNESCO. (1972). The Stockholm Declaration. The United Nations Conference on the Human Environment, 5-16 June, . Stockholm.

Varoglu, L., Temel, S., & Yılmaz, A. (2018). Knowledge, Attitudes and Behaviours towards the Environmental Issues: Case of Northern Cyprus. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education , 14 (3), 997–1004.

Vicente-Molina, M., Fernández-Sáinz, A., & Izagirre-Olaizola, J. (2013). Environmental knowledge and other variables affecting pro-environmental behaviour: comparison of university students from emerging and advanced countries. Journal of Cleaner Production , 61, 130-138.

Xiao, L., Zhang, G., Zhu, Y., & Lin, T. (2017). Promoting public participation in household waste management: A survey based method and case study in Xiamen city, China. Journal of Cleaner Production , 144, 313–322.

Yılmaz, A. M. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 72, 156-162.

Zsóka, Á., Szerényi, Z. M., Széchy, A., & Kocsis, T. (2013). Greening due to Environmental Education? Environmental Knowledge, Attitudes, Consumer Behavior and Everyday ProEnvironmental Activities of Hungarian High School and University Students. Journal of Cleaner Production , 48, 126-138.

Kaynak Göster

APA Akanyeti̇, İ , Kazımoğlu, Ç . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Katı Atık Kirliliği ve Yönetimi Konusundaki Farkındalıkları ve Davranışlarına Eğitimin Etkileri . Folklor/Edebiyat , 25 (97) , 128-145 . DOI: 10.22559/folklor.932