ANADOLU’YA GÖÇ ETMİŞ BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KUTLAMA TÖRENLERİ İLE BU TÖRENLERDE YER ALAN MÜZİKLER

Öz Türk azınlığın Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana en yoğun olduğu Balkanülkesi Bulgaristan’dır. Cumhuriyet döneminde Türk-Bulgar ikamet sözleşmesiyle göçler birsüre sistemli olarak yapılmıştır. Bu kapsamda 1923-1939 döneminde toplam 198.688 göçmensoydaş gelmiştir. Bu dönemden sonra göçler sistemli olarak sürdürülmediği gibi, büyükçoğunluğu isteğe bağlı olarak değil zorunlu olarak yapılmıştır. Göç bir milletin toprağından,geçmişinden, atalarının mezarından, hatta o topraklarda hayalini kurduğu geleceğini gerideacı içinde bırakılıp, yeni bir toprakta sıfırdan başlamaktır. Bulgaristan’dan göç etmek zorundakalmış vatandaşlarımız geldikleri topraklarda sürdürdükleri günlük yaşam uygulamalarıkadar, geleneksel yaşam uygulamalarını da yeni geldikleri topraklarda uygulamayaçalışmış fakat zaman içinde yerleştikleri yöre kültürüne uyum sağlamışlardır. Bu çalışmadaBulgaristan’dan göç etmiş vatandaşlarımızın düğün, sünnet Hıdırellez gibi kutlama törenlerigeçmiş ve şimdi olarak ele alınarak verilecektir. Derlemeler Adana, Mersin, İstanbul, İzmir,Bursa yöresinde yapılmıştır. Kaynak kişiler ile görüşme, yazılı kaynak incelemesi ile yapılançalışma ile ulaşılan sonuç, göç gibi acımasız bir kavramın kültür değerleri üzerindeki etkisiniBulgaristan’dan göç etmek zorunda bırakılmış Türkler örneği ile verilmeye çalışılmıştır.

Kaynakça

K1. İbrahim Yılmaz; 1953 Gradinka/Bahçalar-Eskicuma doğumlu, üniversite mezunu, evli iki çocuk babası, 1972 yılında Adana’ya göç etmiş

K2. Yusuf Dönmez; 1933 Antonous/Şumlu-Eskicuma doğumlu, orta okul mezunu, evli beş çocuk babası, 1951 yılında Adana’ya göç etmiş

K3. Mükerrem Kamber; 1963 Duranlar Köyü-Eskicuma doğumlu, lise mezunu, bekar, 1972 yılında Adana’ya göç etmiş

K4. Gül Çatak; 1955 Elena doğumlu, ilkokul mezunu, evli iki çocuk annesi, 1951 yılında Adana’ya göç etmiş

K5. Ayşe Torlak; 1935 Smirlanski/Beyalan Köyü-Rusçuk doğumlu, ortaokul terk, evli bir çocuk annesi, 1951 yılında Mersin’e göç etmiş

K6. Salih Tarlaklı; 1932 Smirlanski/Beyalan Köyü-Rusçuk doğumlu, ortaokul mezunu, evli bir çocuk babası, 1951 yılında Mersin’e göç etmiş

K7. Hülya Cesur; Varna doğumlu, üniversite mezunu, evli iki çocuk annesi, 1989 yılında İstanbul’a göç etmiş

K8. Seval Akça; 1963 Duranlar Köyü-Eskicuma doğumlu, lise mezunu, evli iki çocuk annesi , 1972 yılında Adana’ya göç etmiş

K9. Meltun Kadıoğlu; 1952 Kırcaali doğumlu, üniversite mezunu, evli üç çocuk babası, 1989 yılında Bursa’ya göç etmiş

K10. Refika Kadıoğlu; 1953 Kırcaali doğumlu, üniversite mezunu, evli üç çocuk annesi,1989 yılında Bursa’ya göç etmiş

K11. Şengül Akal; 1982 İzmir doğumlu, lise mezunu, evli bir çocuk annesi, anne ve babası 1978 yılında Razgrad’dan İzmir’e göç etmiş

K12. Hüseyin Üner;

K13. Nevin Apaydın;

1.www.bulturk.org.tr/dernek/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=2510-05-2015, Nisan-2017

2.www.bulturk.org.tr 10 May, 2015, Nisan-2017

3.www.westtrakien.com/balkanlar/bulgaristandatuerkluek 10-05-2015, Nisan 2017

4.www.balkanskidom.com/showthread.php 11-05-2015, Nisan 2017

5.www.dernekturk.com 11-05-2015, Nisan-2017

Kaynak Göster

APA Çağımlar, Z . (2018). ANADOLU’YA GÖÇ ETMİŞ BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN KUTLAMA TÖRENLERİ İLE BU TÖRENLERDE YER ALAN MÜZİKLER . Folklor/Edebiyat , 24 (93) , 151-166 . DOI: 10.22559/folkloredebiyat.2017.76