Mutlu (2019) Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası “Hallyu” -Güney Kore’de Sinema Endüstrisi, K-Dramalar ve K-Pop

Öz Popüler kültür olgusu, bir yandan küresel ekonomilerin günümüzde geldiği ilişkiler boyutu ile öte yandan dijital medya çağının yakınsak ilişkileri içinde farklı boyutlar kazanarakyeniden üretilmeye devam etmektedir. Bu farklı boyutlar, ağırlıklı olarak Amerikan kültürünün hakimiyeti yerine farklı coğrafyalardan da kültürel akışların ve kültür endüstrilerinin ortaya çıkmasıyla oluşmaktadır. Bunun bir örneği olarak, bir Uzakdoğu ülkesi olan Güney Kore bugün artık uluslararası alanda kültürel akışları ve kültür endüstrilerini yönlendirdiği üzerine tartışılmaya başlanan bir ülke konumundadır. Türkiye açısından da Kore dizileri, daha çok adapte edilerek oynatılması sayesinde ve hatırı sayılır bir şekilde dizilerin hayran kitlesinin ortaya çıkmasıyla oldukça ilgi çekmektedir.

Kaynak Göster

APA Konyar, H . (2020). Mutlu (2019) Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası “Hallyu” -Güney Kore’de Sinema Endüstrisi, K-Dramalar ve K-Pop . Folklor/Edebiyat , 26 (102) , 435-438 .