Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Cilt: 13 - Sayı : 1
Cilt: 13 - Sayı : 2
Cilt: 12 - Sayı : 2
Cilt: 12 - Sayı : 1
Cilt: 11 - Sayı : 1
Cilt: 11 - Sayı : 2
Cilt: 10 - Sayı : 2
Cilt: 10 - Sayı : 1
Cilt: 9 - Sayı : 2
Cilt: 9 - Sayı : 1
Cilt: 8 - Sayı : 2
Cilt: 8 - Sayı : 1
Cilt: 7 - Sayı : 2
Cilt: 7 - Sayı : 1
Cilt: 6 - Sayı : 2
Cilt: 6 - Sayı : 3
Cilt: 6 - Sayı : 1
Cilt: 5 - Sayı : 1
Cilt: 5 - Sayı : 2
Cilt: 4 - Sayı : 2
Cilt: 4 - Sayı : 1
Cilt: 3 - Sayı : 2
Cilt: 3 - Sayı : 1
Cilt: 2 - Sayı : 1
Cilt: 2 - Sayı : 2
Cilt: 1 - Sayı : 1
Cilt: 1 - Sayı : 2

Özel Sayı

  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383b 129.9b