GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Öz Sporda başarıyı etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerden birisi de motivasyondur. Çalışmanın amacı; genç tenis oyuncularının spora özgü başarı motivasyon düzeylerinin tenis turnuva performansı üzerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 14-18 yaş arası, Antalya ilinde 3 farklı tenis kulübünde aktif olarak tenis sporu yapan 61 genç sporcu (36 erkek, 25 kadın) gönüllü olarak katılmıştır. Tüm katılımcılara kişisel bilgilerini ve derece yaptıkları turnuva bilgilerini içeren kişisel bilgi formu uygulanmıştır. Tenisçilerin başarı motivasyonunu ölçmek için Willis tarafından 1982 yılında geliştirilen Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeği (SÖBMÖ) kullanılmıştır. SÖBMÖ iki alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt boyutlardan ilki Güç Gösterme Güdüsü (GGG),  ikincisi başarıya ilişkin güdülerdir. Ölçekten elde edilen puanlar cinsiyete ve müsabakalarda başarı elde etme durumlarına göre karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak SÖBMÖ alt boyutlarından olan GGG’nün genç tenisçilerin müsabaka kazanarak üst sıralarda yer almasını etkileyen bir faktör olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

Aktop, A. (2002). Spora Özgü Başarı Motivasyonu İle Psikolojik ve Yapısal Özelliklerin Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.

Anil, M. (2016). A Comparison of Sports Achievement Motivation between The Medal Winning And Non-Medal Winning Athletes in The Inter College Sports Tournaments, International Journal of Physical Education, Sports and Health, 3(6): 72/73.

Aytekin, S. Ünsal., T., (2015). Comparison of the Motivation Levels of the National and Non-National Karate Players, The Journal of Sports and Physical Education,112,202-206.

Bora, M. V. Cengiz, R., (2016). The Effect of Communication between Student Athletes and Physical Education Teachers on Competition Success and Motivation, SHS Web of Conference, 31, 010116.

Joseph, B. Sean H. (2004). A Review of Primary and Secondary Influences on Sport Expertise, High Ability Studies, Vol. 15, No. 2.

Miguel, C. Machar M. R. (2007). Motivation in Tennis, Br J Sports Med, 41:769–772, Piotr U., Level of Achievement Motivation of Young Tennis Players and Their Future Progress, Journal of Sports Science and Medicine, 2, 184-186.

Talşık, Ç. B. (2009). Tenis Sporunda, Spora Katılım Güdüleri ve Başarı Algısının Cinsiyet Faktörü İle İncelenmesi, Lisans Tezi, Antalya,

Tiryaki, Ş. Gödelek E., (1997). Spora Özgü Başarı Motivasyonu Ölçeğinin Türk Sporcuları için Uyarlanması Çalışması, Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, Bağırgan Yayınevi, s:s 128-141, Ankara.

Ünsal, T. (2015). Comparison on motivation levels of sports people who rank among top three in Championships of Turkey in personal branches, International Journal of Physical Education, Sports and Health, 2(2): 78-82.

Zafer, A. Gökhan, Ç., İlknur, Y., Nihal, E., (2006). Profesyonel Basketbolcularda Spora Özgü Başarı Motivasyon Düzeyinin Cinsiyetler Açısından Karşılaştırılması, Spormetre, 4 (2) 55-59.

Zait, B. A. Fatih, M. U. Ümit, Y. Aykut, D. Fatih, M. (2014). Investigating Success Motivation Levels of Sporters in Football Branch with regards to Certain Variables, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue.

Willis, J. D. Campbell L. F. Exercise Phychology, Human Kinetics Publisher, 75-77,1992.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431408, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {655 - 666}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-431408}, title = {GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {AYDOĞDU, Ceylan and ŞAHAN, Asuman and ERDEM, K. Alparslan} }
APA AYDOĞDU, C , ŞAHAN, A , ERDEM, K . (2018). GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 655-666 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431408
MLA AYDOĞDU, C , ŞAHAN, A , ERDEM, K . "GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 655-666 <
Chicago AYDOĞDU, C , ŞAHAN, A , ERDEM, K . "GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 655-666
RIS TY - JOUR T1 - GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ AU - Ceylan AYDOĞDU , Asuman ŞAHAN , K. Alparslan ERDEM Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431408 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-431408 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 655 EP - 666 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431408 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %A Ceylan AYDOĞDU , Asuman ŞAHAN , K. Alparslan ERDEM %T GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431408 %U 10.17240/aibuefd.2018..-431408
ISNAD AYDOĞDU, Ceylan , ŞAHAN, Asuman , ERDEM, K. Alparslan . "GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 655-666 .
AMA AYDOĞDU C , ŞAHAN A , ERDEM K . GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 655-666.
Vancouver AYDOĞDU C , ŞAHAN A , ERDEM K . GENÇ TENİSÇİLERDE SPORA ÖZGÜ BAŞARI MOTİVASYON DÜZEYİNİN MÜSABAKA PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 666-655.