TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Bu bildiri, Türkiye'de 2016 yılı başlarında halen dağıtımı/satışı yapılan notalar ve müzik kitapları araştırılarak hazırlanmıştır. 2016 yılı başında ülkemizde müzikle ilgili 528 adet kültür (düz metin) kitabı ve 400 adet de nota kitabı olmak üzere toplam 928 yayının dağıtımının yapıldığı, en az üç kitabı bulunan 66 yayınevinin olduğu, bu kitapların sayısının son 5 yıl içinde %60 oranında arttığı görülmüştür. Ayrıca en çok (nota içermeyen) kültür kitabı yayınlayan ilk 5 yayınevi arasında Pan, Boyut, Yapı Kredi, Müzik Eğitimi ve Alfa Yayınları’nın olduğu, en çok nota yayınlayan ilk 5 yayınevi arasında ise Bemol, Pan, Portemem, Müzik Eğitimi ve Senfoni Müzik Yayınları’nın olduğu saptanmıştır. Türk bestecilerine ilişkin (metot dışı) repertuvar nitelikli başlıca yayınlar ele alındığında ise piyano için 10, ses için 19, gitar için 12 yayın olduğu saptanmıştır.  Sektörün en önemli sorunları arasında telif hakları konusu, dağıtım ve notaların fotokopi yapılıyor olması gelmektedir.
Anahtar Kelimeler:

Müzik, Yayıncılık, Nota

___

Dost Dağıtım Nisan 2016 verileri

Emek Kitap Nisan 2016 verileri

MuzikKitaplari.com 2016 verileri

Tarman, S. (2011) Türkiye’de Ulusal Nota Yayıncılığı ve Müzik Kitapları: 2011’e Girerken Genel Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Kocaeli Üniversitesi GSF. Müzikoloji Paneli. Yayınlanmamış Bildiri, 24 Şubat 2011, Kocaeli.

___

APA Tarman, S. (2017). TÜRKİYE'DE ULUSAL NOTA YAYINCILIĞI VE MÜZİK KİTAPLARI: 2016 BAŞLARINDA GENEL DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (3) , 1510-1522 . DOI: 10.17240/aibuefd.2017.17.31178-338845
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383.2b129.9b