KKTC'de Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(YDÜ Örneği)

...
Anahtar Kelimeler:

-

KKTC'de Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(YDÜ Örneği)

___

-

___

APA Şahin, F. S. (2016). KKTC'de Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(YDÜ Örneği) . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5 (1) , .
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

383.2b129.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarının Kalıcılığına Olan Etkisinin İncelenmesi

Murat DEMİRBAŞ, Rahmi YAĞBASAN

KKTC'de Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(YDÜ Örneği)

F. Sülen ŞAHİN

KKTC'de Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(YDÜ Örneği)

F. Sülen ŞAHİN

Çok Değişkenli Regresyon Analizlerinde Sürekli Bağımsız Değişkenler Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi

Mustafa BALOĞLU

İlköğretim Fen Bilgisi ve Matematik Öğretmen Adaylarının Deprem Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması

Muhammet UŞAK, Önder ŞENSOY, Halil İbrahim YILDIRIM, Ahmet Hakan HANÇER

Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıfta Zaman Yönetimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Trabzon İli Örneği

Ahmet ÜSTÜN, Eşref NURAL, Şerife DEĞER

Zihin ve Hareket Engelli Çocukların Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Programlarına Devam Etmeme Nedenlerinin İncelenmesi

Emine AHMETOĞLU, Harun CANARSLAN, Ülfet VATANSEVER, Kemal KUTLU

Türkiye ve İngiltere'de Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Gürsoy MERİÇ, Ramazan TEZCAN

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bİlimleri Bölümü, Ürüne Dayalı Program Değerlendirme Yaklaşımı

Duygu ANIL

Türkiye ve İngiltere'de Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması

Gürsoy MERİÇ, Ramazan TEZCAN