Okuyucularına Bakış Açısı Kazandırma Yönüyle Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Öykü ve Romanları

Nitelikli bir çocuk kitabı, çocuklara üç yönden yararlı olur: Bakış açısı kazandırma, bilgi verme ve estetik duygular yaşatma. Bu seçeneklerden ikisi bir yana bırakılarak, bu yazının konusu olması nedeniyle Bakış açısı üzerinde durulmuştur. Bakış açısı; “Bir olay, konu veya düşünce incelenirken izlenen belirli yön, görüş açısı, açılım.” diye tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi, henüz gelişimini tamamlamamış bir çocuğa, çevresinde karşılaştığı olay ve problemlere karşı; iyiden, doğrudan ve güzelden yana bir tutum takınması için olumlu bir bakış açısı kazandırılabilir mi? Bu konuda ne tür yaşantı örneklerinden yararlanılır? Bu soruların yanıtları yazınsal nitelikli çocuk kitaplarıyla tanınan Ayla Çınaroğlu’nun öykü ve romanlarından oluşturulan bir kesitten yararlanılarak verilmeye çalışılmıştır. Ayrıca; “Çınaroğlu’nun bu yönde bir çabası var mı? Bunu hangi yaşantı örnekleriyle yapmaya çalışmıştır?” sorularına da yanıt verilmeye çalışılmıştır. Böylece, çocuk kitabı yazmak isteyen yazarlara da, yapıtlarında aktarmaya çalışacakları bakış açısı kazandırmaya yönelik tutumların nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir vermesi amaçlanmıştır.

Okuyucularına Bakış Açısı Kazandırma Yönüyle Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Öykü ve Romanları

A high quality children’s book is beneficial to children in three ways: giving them a view point, to give advise and to teach aesthetical values. This paper excludes two of them and focuses on ‘giving a viewpoint’. A viewpoint can be defined as a perspective adopted while examining an event, an issue or an idea. Depending on this definition is it possible to gain a positive viewpoint for problems around to a child who has not completed his/her growing process? What kind of experiences could be beneficial about this subject? In this paper, the answers of these questions will be provided through literary products of Ayla Çınaroğlu, who is a well known author of children’s books. Besides, other questions like if Çınaroğlu has this kind of an aim will be answered through different examples. Thus at the end, clues about writing children’s books aiming to gain children positive viewpoints towards life will be provided as well.

___

ÇINAROĞLU, Ayla, 2007: Çikolatayı Kim Yiyecek, Uçanbalık Yayınları, İstanbul (Birinci Basım: 2002).

2007: En Büyük Takım Bizim Takım, Uçanbalık Yayınları, İstanbul (Birinci Basım: 1998).

1997: Altın Kanatlı Topçin, Uçanbalık Yayınları, İstanbul (Birinci Basım: 1995).

1997: Mago, Uçanbalık Yayınları, İstanbul (Birinci Basım: 2000).

2001: Tülüş, Uçanbalık Yayınları, İstanbul.

2006: Beyaz Benekli At, , Uçanbalık Yayınları, İstanbul (Birinci Basım: 1995).

1995: Uzay Güzeli, Uçanbalık Yayınları, İstanbul (Birinci Basım: 2007). İPŞİROĞLU, Zehra, 2005: “Okuma Sevgisi Nasıl Kazandırılır?” Çağdaş Eğitimde Sanat, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayını, İstanbul 1994.

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayını, Ankara.

KIBRIS, İbrahim, 2005: Çocuk Edebiyatı, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara.

SEVER, Sedat, 2003: Çocuk ve Edebiyat, Kök Yayıncılık, Ankara.

___

APA Kıbrıs, İ. (2016). Okuyucularına Bakış Açısı Kazandırma Yönüyle Ayla Çınaroğlu'nun Çocuk Öykü ve Romanları . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 149-157 .