DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT

Öz Her eğitim-öğretim süreci sonucunda öğrencilerin en azından bir yabancı dil öğrenmeleri ve onlardan, bu dili aktif olarak kullanmaları beklenir. Sınırların sanal olarak var olduğu günümüzde bir yabancı dile hâkimiyet aynı zamanda farklı bir dünyayı tanıma anlamına gelmektedir. Yabancı dilde başarılı olabilmenin birinci şartı o dili öğrenmek için motive edici unsurların varlığıdır; başka bir ifadeyle; yabancı dil öğrencilerinin motivasyonu başarının birinci şartıdır denilebilir. Öğrencilerin motivasyonunu arttıracak unsurların başında da o dersler için kullanılan ders materyalleri gelmektedir. Günlük hayatta üstlendikleri işleve göre farklı adlandırılan metinler vardır. Haber içerikli metinler, reçeteler, taahhütnameler, köşe yazıları vs. gibi her bir metin günlük hayatta iletişimsel bir işlev üstlenir. Yabancı dil öğretiminde kullanılması gereken en önemli materyaller arasında ise çağrı işlevi gören metinler gelmektedir. Hedef kültüre ait bu metinler sayesinde öğrenciler gerçek dil kullanım kaynaklarıyla buluşturulmaktadır. Ayrıca bu tür metinler, öğrencilerin gerçek dil kullanım ortamlarında yararlanacakları kelimeleri ya da cümle yapılarını içerdikleri için de son derece önemlidir. Bu tür metinlerin görsel ve işitsel unsurlarla birlikte öğrencilerle buluşturulması ders için istenen motivasyonun elde edilmesini sağlayacak ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını da kolaylaştıracaktır.
Anahtar Kelimeler:

Yabancı dil, metinler, iletişim

Kaynakça

Brinker, K. (2001). Text- und gesprächslinguistik. (2. Halbband). Berlin/New York: De Gruyter.

Brinker, K. (2010). Linguistische textanalyse. Berlin: Erich Schmidt.

Giersberg, D. (2002). Deutsch unterrichten-weltweit. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte linguistik und fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr Verlag.

Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002). Grundlagen der textlinguistik. Tübingen: Niemeyer Verlag.

Heringer, J. H. (2004). Interkulturelle kommunikation. Tübingen/Basel: A. Francke Verlag.

Heringer, J. H. (2011). Texte analysieren und verstehen. Paderborn: Wilhelm Fink.

Junk, L. (2001). 99 Stichwörter zum Unterricht. Deutschland: Hueber Verlag.

Lange, G., Neumann K. & Ziesenis W. (1994). Taschenbuch des Deutschunterrrichts, Band I. Schneider Verlag: Hohengehren.

Öztürk, M. S. & Yorgancı, M. (2017). Effects of L1 and L2 glosses on ıncidental vocabulary learning of EFL prep students / Okuma yoluyla tesadüfi kelime öğrenme üzerinde ana dil (L1) ve hedef dildeki (L2) açıklamaların etkisi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, 12(6), 635-656.

Rössler, S. H. (2006). Textstruktur und Textdesign. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Tepebaşılı, F. (2015). Edebiyat bilimine giriş. Konya: Çizgi.

Üğüten, Durak, S. ve Şanal F. (2016). Dinleme Becerisi. Yabancı dil öğretimine genel bir bakış. (Yücel, E. Yılmaz, H. & Öztürk, M. S.) Konya: Çizgi.

Yücel, E. (2017). İletişimin derin sularında. Konya: Çizgi.

Online-Quellen:

https://www.tu-chemnitz.de/hsw/videostudio/files/nv-gs5eg_deutsch.pdf

http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/_used_cars/guarantees/guarantee_young_stars.html

http://www.volvocars.com/de/beratung-und-kauf/ueberblick/geschaeftskunden

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19580266/index.html#a99

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd431519, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {1231 - 1243}, doi = {10.17240/aibuefd.2018..-431519}, title = {DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Hasan} }
APA YILMAZ, H . (2018). DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 1231-1243 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-431519
MLA YILMAZ, H . "DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1231-1243 <
Chicago YILMAZ, H . "DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2018 ): 1231-1243
RIS TY - JOUR T1 - DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT AU - Hasan YILMAZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431519 DO - 10.17240/aibuefd.2018..-431519 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1231 EP - 1243 VL - 18 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431519 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT %A Hasan YILMAZ %T DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT %D 2018 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2018..-431519 %U 10.17240/aibuefd.2018..-431519
ISNAD YILMAZ, Hasan . "DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (Haziran 2018): 1231-1243 .
AMA YILMAZ H . DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1231-1243.
Vancouver YILMAZ H . DIE ROLLE DER TEXTE IM FREMDSPRACHLICHEN DEUTSCHUNTERRICHT. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 18(2): 1243-1231.