“ANADİLİ İNGİLİZCE OLAN/OLMAYAN ÖĞRETMENLER” ÜZERİNE TÜRKİYE’DE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİR KAPSAM İNCELEMESİ

İngiliz dili öğretimi ve uygulamalı dilbilim alanlarında eleştirel yaklaşımların 1970’lerden bu yana artarak büyümesine ve 1990'ların sonlarından bu yana (ikinci) dil öğretmeni kimliğinin gördüğü ilgiye paralel olarak, “ana dili İngilizce olan/olmayan öğretmenler” üzerine yapılan çalışmaların katlanarak arttığını gözlemlemekteyiz. Bununla birlikte, mevcut alan yazını incelediğimizde veya değerlendirme çalışmalarına odaklandığımızda bu konuyla ilgili bilgi ve birikimimizin sistematik olarak gözden geçirilmesini sağlayan ülkeye özgü araştırmaların genellikle bulunmadığını görebilmekteyiz. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için bu kapsam incelemesi 2000-2020 yılları arasında (ikinci) dil öğretmeni kimliği üzerine yapılan 85 çalışmanın (43 hakemli dergi makalesi, 7 kitap bölümü, 26 yüksek lisans tezi ve 9 doktora tezi) bir değerlendirmesini sunmaktadır. Sonuçlar, bu araştırma alanının hem nicel hem de nitel olarak artan bir eğilim sergilediğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışmaların teorik derinlik, kavramsal içerik, metodolojik titizlik ve ampirik tutarlılıktan faydalanacağını da göstermiştir. Bu araştırmanın, yerel bağlamda bu çalışma alanının mevcut durumu ve gelecekteki olası yönleri hakkında bilgi sunması, gerek meslek hayatının başında olan gerekse deneyimli akademisyenler için araştırma alanlarına ışık tutması ve nihayetinde bu alanda çok daha kapsamlı ve sistematik bir anlayışa yönelik ilk adım olması umulmaktadır.

A SCOPING REVIEW OF THE “NEST/NNEST STUDIES” IN TURKEY: A COUNTRY IN FOCUS

Parallel to the increasing growth in critical approaches to ELT since the 1970s and the exponential interest in (second) language teacher identity since the late 1990s, we have been witnessing the emergence of what some scholars call “NEST/NNEST studies” as a bona fide area of inquiry in ELT and applied linguistics. However, even a cursory overview of the existing literature and review studies reveal that country-specific investigations providing systematic overviews of research efforts in local contexts are often absent in such investigations. In order to respond to this need, this scoping review of 85 studies (43 peer-reviewed journal articles, 7 book chapters, 26 master’s theses, and 9 doctoral dissertations) published between 2000 and 2020 presents a systematic overview of scholarship focusing on language teacher identities. The results indicate this strand of inquiry exhibits an increasing trend, both quantitatively and qualitatively. It is also shown these studies would further benefit from greater theoretical depth, conceptual stringency, methodological rigor, and empirical coherence. It is hoped that this inquiry will provide a first systematic step towards a more comprehensive understanding of the current state of the field in the local context and possible future directions for novice and experienced scholars.

Kaynakça

Arıkan, A., & Yılmaz, A. F. (2020). Pre-service English language teachers’ problematic sounds. International e-Journal of Educational Studies, 4(7), 1-26. https://doi.org/10.31458/iejes.594715

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616

Arva, V., & Medgyes, P. (2000). Native and non-native teachers in the classroom. System, 28(3), 355-372. https://doi.org/10.1016/s0346-251x(00)00017-8

Barkhuizen, G. (2016). A short story approach to analyzing teacher (imagined) identities over time. TESOL Quarterly, 50(3), 655-683. https://doi.org/10.1002/tesq.311

Blommaert, J., & Rampton, B. (2011). Language and superdiversity. Diversities, 13(2), 1-22.

Braine, G. (1999). Non-native educators in English language teaching. Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781315045368

Braine, G. (2010). Nonnative speaker English teachers: Research, pedagogy and professional growth. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203856710

Copland, F., Garton, S., & Mann, S. (2016). LETs and NESTs: Voices, views and vignettes. British Council.

Daudt, H. M. L., van Mossel, C., & Scott, S. J. (2013). Enhancing the scoping study methodology: A large, inter-professional team’s experience with Arksey and O’Malley’s framework. BMC Medical Research Methodology, 13, 48. https://doi.org/10.1186/1471-2288-13-48

Demirezen, M. (2007a). A model to rehabilitate a fossilized pronunciation error of Turkish English language teachers: The English consonant phoneme/ŋ/wrongly articulated as/ŋk/through nasal devoicing. Journal of Language and Linguistic Studies, 3(2), 289-303.

Doerr, N. M. (2009). The native speaker concept: Ethnographic investigations of native speaker effects. Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110220957

Doğançay-Aktuna, S., & Hardman, J. (2008). Global English teaching and teacher education: Praxis and possibility. TESOL Press.

Faez, F. (2007). Preparing diverse teachers for diverse students: Perceptions of linguistic identity, experiences and teaching responsibilities in a Canadian teacher education program [Unpublished doctoral dissertation]. University of Toronto.

Galloway, N., & Rose, H. (2015). Introducing global Englishes. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315734347

Gurzynski-Weiss, L., & Plonsky, L. (2017). Look who’s interacting: A scoping review of research involving non-teacher/non-peer interlocutors. In L. Gurzynski-Weiss (Ed.), Expanding individual difference research in the interaction approach: Investigating learners, instructors, and other interlocutors (pp. 305-324). John Benjamins. https://doi.org/10.1075/aals.16.13gur

Higgins, C. (2003). “Ownership” of English in the Outer Circle: An alternative to the NS-NNS dichotomy. TESOL Quarterly, 37(4), 615-644. https://doi.org/10.2307/3588215

Hillman, S., Selvi, A. F., & Yazan, B. (2020). World Englishes in the Middle East and North Africa: A scoping review. World Englishes. https://doi.org/10.1111/weng.12505

Holliday, A. (2005). The struggle to teach English as an international language. Oxford University Press.

Holliday, A., Aboshiha, P., & Swan, A. (2015). (En)countering native-speakerism: Global perspectives. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137463500

Houghton, S. A., Rivers, D., & Hashimoto, K. (Eds.). (2018). Beyond native-speakerism. Current explorations and future versions. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315643601

Houghton, S. A., & Rivers, D. (2013). Native-speakerism in Japan: Intergroup dynamics in foreign language education. Multilingual Matters. https://doi.org/10.21832/9781847698704

Jabbari, N., & Eslami, Z. R. (2019). Second language learning in the context of massively multiplayer online games: A scoping review. ReCALL, 31(1), 92-113. https://doi.org/10.1017/s0958344018000058

Kamhi-Stein, L. D. (2004). Learning and teaching from experience: Perspectives on Nonnative English-speaking professionals. University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.9648

Kamhi-Stein, L. D. (2013). Narrating their lives: Examining English language teachers' professional identities within the classroom. University of Michigan Press. https://doi.org/10.3998/mpub.342488

Kamhi-Stein, L. D. (2016). The non-native English speaker teachers in TESOL movement. ELT Journal, 70(2), 180-189. https://doi.org/10.1093/elt/ccv076

Kanno, Y., & Stuart, C. (2011). Learning to become a second language teacher: Identities in practice. The Modern Language Journal, 95(2), 236-252. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2011.01178.x

Kirkpatrick, A. (2010). English as a lingua franca in ASEAN: A multilingual model. Hong Kong University Press. https://doi.org/10.5790/hongkong/9789888028795.001.0001

Kubota, R., & Lin, A. (2009). Race, culture, and identity in second language education: Exploring critically engaged practice. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203876657

Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. Implementation Science, 5, 1–9. https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-69

Llurda, E. (2003). The professional skills and beliefs of non-native speakers in English language teaching [Unpublished doctoral dissertation]. Universitat de Lleida.

Llurda, E. (2005). Non-native language teachers: Perceptions, challenges, and contributions to the profession. Springer. https://doi.org/10.1007/b106233

Llurda, E. (2018). Methods in NNEST research. In J. Liontas (Ed.), The TESOL Encyclopedia of English language teaching. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0032

Lowe, R. J. (2020). Uncovering ideology in English language teaching: Identifying the 'native speaker' frame. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46231-4

Mahboob, A. (2010). The NNEST lens: Non native English speakers in TESOL. Cambridge Scholars Press. https://doi.org/10.1002/9781118784235.eelt0038

Mahboob, A. (2003). Status of nonnative English speakers as ESL teachers in the United States [Unpublished doctoral dissertation]. Indiana University.

Mahboob, A., & Golden, R. (2013). Looking for native speakers of English: Discrimination in English language teaching job advertisements. Voices in Asia Journal, 1, 72-81.

Martínez Agudo, J. D. (2017). Native and non-native teachers in English language classrooms: Professional challenges and teacher education. De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9781501504143

Matsuda, A., & Matsuda, P. K. (2018). Teaching English as an international language: A WE-informed paradigm for English language teaching. In E. L. Low & A. Pakir (Eds.), World Englishes: Rethinking paradigms (pp. 64-77). Routledge.

Maum, R. (2002). Nonnative-English-speaking teachers in the English teaching profession. Center for Applied Linguistics.

Mays, N., Roberts, E., & Popay, J. (2001). Synthesising research evidence. In N. Fulop, P. Allen, A. Clarke, & N. Black (Eds.), Studying the organisation and delivery of health services: Research methods (pp. 188-219). Routledge.

McArthur, T. (2004). Is it world or international or global English, and does it matter? English Today, 20(3), 3-15. https://doi.org/10.1017/s0266078404003025

McCrum, R. (1987). The story of English. Faber.

McKay, S. L., & Bokhorst-Heng, W. (2008). International English in its sociolinguistic contexts: Towards a socially sensitive EIL pedagogy. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315092553

Medgyes, P. (1992). Native or nonnative: Who’s worth more? ELT Journal, 46(4), 340-349. https://doi.org/10.1093/elt/46.4.340

Medgyes, P. (1994). The non-native teacher. Macmillan Publishers.

Moussu, L. (2006). Native and nonnative English-speaking English as a second language teachers: Student attitudes, teacher self-perceptions, and intensive English program administrator beliefs and practices [Unpublished doctoral dissertation]. Purdue University.

Moussu, L., & Llurda, E. (2008) Non-native English-speaking English language teachers: History and research. Language Teaching, 41(3), 315-348. https://doi.org/10.1017/s0261444808005028

Paikeday, T. M. (1985). The native speaker is dead! Paikeday Publishing.

Pennycook, A. (2016). Politics, power relationships and ELT. In G. Hall (Ed.), The Routledge handbook of English language teaching (pp. 26-37). Routledge.

Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford University Press.

Reis, D. S. (2010). Non-native English-speaking teachers and professional legitimacy: A sociocultural theoretical perspective on identity realization [Unpublished doctoral dissertation]. Pennsylvania State University.

Riazi, M. (2017). Mixed methods research in language teaching and learning. Equinox.

Rivers, D. J. (2016). Employment advertisements and native-speakerism in Japanese higher education. In F. Copland, S. Garton & S. Mann (Eds.), LETs and NESTs: Voices, views and vignettes (pp. 79-100). British Council.

Rudolph, N. (2018). Education for glocal interaction beyond essentialization and idealization: Classroom explorations and negotiations. In A. F. Selvi & N. Rudolph (Eds.), Conceptual shifts and contextualized practices in education for glocal interaction (pp. 147-176). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6421-0_8

Rudolph, N., Selvi, A. F., & Yazan, B. (2015). Conceptualizing and confronting inequity: Approaches within and new directions for the “NNEST movement”. Critical Inquiry in Language Studies, 12(1), 27-50. https://doi.org/10.1080/15427587.2015.997650

Rudolph, N., Yazan, B., & Rudolph, J. (2019). Negotiating ‘ares,’ ‘cans,’ and ‘shoulds’ of being and becoming in English language teaching: Two teacher accounts from one Japanese university. Asian Englishes, 21(1), 22-37. https://doi.org/10.1080/13488678.2018.1471639

Ruecker, T., & Ives, L. (2015). White native English speakers needed: The rhetorical. construction of privilege in online teacher recruitment. TESOL Quarterly, 49(4), 733-756. https://doi.org/10.1002/tesq.195

Selvi, A. F. (2010). ‘All teachers are equal, but some teachers are more equal than others’: Trend analysis of job advertisements in English language teaching. WATESOL NNEST Caucus Annual Review, 1, 156-181. http://sites.google.com/site/watesolnnestcaucus/caucus-annual-review

Selvi, A. F. (2014). Myths and misconceptions about the non-native English speakers in TESOL (NNEST) Movement. TESOL Journal, 5(3), 573-611. https://doi.org/10.1002/tesj.158

Selvi, A. F., & Rudolph, N. (2018). Conceptual shifts and contextualized practices in education for glocal interaction: Issues and implications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-10-6421-0

Selvi, A. F. (2019a). The ‘non-native’ teacher. In S. Mann & S. Walsh (Eds.), The Routledge handbook of English language teacher education (pp.184-198). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315659824-14

Selvi, A. F. (2019b). Incorporating World Englishes in K-12 classrooms. In L. de Oliveira (Ed.), The handbook of TESOL in K-12 (pp. 83-99). Wiley-Blackwell. https://doi.org/10.1002/9781119421702.ch7

Snow, D., & Campbell, M. (2017). More than a native speaker. TESOL Press.

Swearingen, A. J. (2019). Nonnative‐English‐speaking teacher candidates’ language teacher identity development in graduate TESOL preparation programs: A review of the literature. TESOL Journal, 10(4). e494. https://doi.org/10.1002/tesj.494

Topbaş, S. (1987). An investigation of the intonational awareness of learners of English as a foreign language (A comparison between learners taught by native speaker teachers and those by non-native speaker teachers) [Unpublished master’s thesis]. Anadolu University.

Trent, J. (2016). The NEST-NNEST divide and teacher identity construction in Hong Kong schools. Journal of Language, Identity and Education, 15(5), 306-320. https://doi.org/10.1080/15348458.2016.1214587

Tullock, B., & Ortega, L. (2017). Fluency and multilingualism in study abroad: Lessons from a scoping review. System, 71, 7-21. https://doi.org/10.1016/j.system.2017.09.019

Varghese, M., Motha, S., Park, G., Reeves, J., & Trent, J. (2016). Language teacher identity in (multi)lingual educational contexts [Special issue]. TESOL Quarterly, 50(3). https://doi.org/10.1002/tesq.333

Visonà, M. W., & Plonsky, L. (2019). Arabic as a heritage language: A scoping review. International Journal of Bilingualism, 24(4), 599-615. https://doi.org/10.1177/1367006919849110

Widodo, H. P., Fang, F., & Elyas, T. (2020). The construction of language teacher professional identity in the Global Englishes territory: ‘We are legitimate language teachers.’ Asian Englishes, 22(3), 309-316. https://doi.org/10.1080/13488678.2020.1732683

Yazan, B. (2018). A conceptual framework to understand language teacher identities. Journal of Second Language Teacher Education, 1(1), 21-48.

Yazan, B., & Rudolph, N. (2018). Criticality, teacher identity, and (in)equity in English language teaching: Issues and implications. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-72920-6

Yuan, R. (2019). A critical review on nonnative English teacher identity research: From 2008 to 2017. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 40(6), 518-537. https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1533018

Zacharias, N. T. (2019). The ghost of native speakerism: The case of teacher classroom introductions in transnational contexts. TESOL Journal, 10(4). e499. https://doi.org/10.1002/tesj.499

Kaynak Göster

APA Selvi, A . (2021). A SCOPING REVIEW OF THE “NEST/NNEST STUDIES” IN TURKEY: A COUNTRY IN FOCUS . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 21 (1) , 54-73 . DOI: 10.17240/aibuefd.2021.21.60703-780084
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

311.8b 98.3b