SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Öz Bu çalışmada, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının “tarihsel önem” kavramına yönelik görüşleri araştırılmıştır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmıştır. Çalışma grubunda 66 son sınıf öğrencisi yer almıştır. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüş formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, sosyal bilgiler öğretmen adayları özellikle, tarih öğrenmenin, geleceği planlamak, geçmişten ders almak ve milli birlik için önemli olduğunu düşünmektedirler. Cumhuriyet tarihi, Osmanlı tarihi konularını, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet gibi tarihi kişilikleri, İstanbul’un fethi, Malazgirt Savaşı gibi olayları önemli bulmaktadırlar. Genelde ortaçağ tarihi konularını ise göreli olarak önemsiz buldukları ortaya çıkmıştır. Tarihi bir olayın etkisinin ve sonuçlarının o olayı önemli kıldığını ifade etmişlerdir. Okul dışında, tarih konularını en çok kitap, internet ve TV programlarından öğrendiklerini, okul dışında öğrendikleri en önemli tarih konularının ise Cumhuriyet tarihi ve Osmanlı tarihi konuları olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Avaroğulları, M. ve Kolcu, N. (2016). Historical significance from Turkish students’ perspective. International Education Studies. 9 (4),69-76.

Barton, K. C. (1997). "I just kinda know": Elementary students' ideas about historical evidence. Theory and Research in Social Education, 25, 407-430.

Barton, K.C. (2001). You’d be waiting about the past: Social context of children’s historical understanding in Northern Ireland and the USA. Comparative Education, 37(1), 89–106.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştirma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Cercadillo, L. (2000). Significance in history: Students’ ideas in England and Spain. Unpublished Doctoral Thesis. University of London, Institute of Education.

Counsell, C. (2004). Looking through a Josephine-Butler-shaped window: focusing pupils’ thinking on historical significance. Teaching History, 114, 30-36.

Dönmez, C., Yeşilbursa, C. C. ve Altıkulaç, A. (2015). Pre-service social studies and history teachers’ perceptions of history and their views on purpose of history teaching. Anthropologist, 19(1), 17-22.

Er Tuna, Y. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin bazı tarihsel olaylardan hareketle tarihsel önem kavramına ilişkin algı ve görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erbudak, K. C. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bilim tarihi konularına ilişkin tarihsel önemlilik algıları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Erdil, M. (2013). İlköğretim öğrencilerinde tarihsel önem ve anlamlılık kavramının gelişimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Hunt, M. (1999). Teaching historical significance. In J. Artur and R. Phillips (Eds.), Issues in History Teaching (pp. 39-54). New York: Routledge.

Husbands C. (1996). What is history teaching? Language, ideas and meaning in learning about the past. Philadelphia: Open University Press.

Kemper E, Stringfield S, Teddlie C. (2003). Sampling strategies in social science research. In: A Tashakkori, C. Teddlie (Eds.): Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage, pp. 273-296.

Levstik, L. S. (2000). Articulating the silences: Teachers’ and adolescents’ conceptions of historical significance. In P. Stearns, S. Wineburg, & P. Seixas (Eds.), Knowing, teaching, and learning history (pp. 284-305). New York: New York University Press.

Levstik, L. S., & Barton, K. C. (1997). Doing History: Investigating with children in elementary and middle schools. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

McMillan, H. & J. Schumacher, S. (2006). Research in education evidence-based inquiry. Boston: Allyn and Bacon Inc.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (İkinci Basım). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.

Seixas, P. (1994). Students’ understanding of historical significance. Theory and Research in Social Education, 22, 281-304.

Seixas, P. (1997). Mapping the terrain of historical significance. Social Education. National Council for the Social Studies. 61(1). Pp- 22-27.

Seixas, P., & Peck, C. (2004). Teaching historical thinking. In A. Sears & I. Wright (Eds.), Challenges and Prospects for Canadian Social Studies (pp. 109-117). Vancouver: Pacific Educational Press.

Sheehan, M. (2011). “Historical significance” in the senior school curriculum. New Zealand Journal of Educational Studies, 46(2), 35-45.

Westhoff, L. M. (2012). Seeing through the eyes of a history teacher. The History Teacher, 45(4), 533-548.

Yeager, E. A., Foster, S. J., and Greer, J. (2002). How eighth graders in England and the united states view historical significance. The Elementary School Journal, 103, (2), Special Issue: Social Studies (Nov.), 199-219.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yilmaz, K. ve Kaya, M. (2011). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin tarih algısı ve tarih öğretimine pedagojik yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(6), 73-95

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { aibuefd483199, journal = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0493}, eissn = {2148-4929}, address = {}, publisher = {Abant İzzet Baysal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {795 - 805}, doi = {10.17240/aibuefd.2020..-483199}, title = {SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {YEŞİLBURSA, Cemil Cahit and DÖNMEZ, Cengiz and KAYA, Barış} }
APA YEŞİLBURSA, C , DÖNMEZ, C , KAYA, B . (2020). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (2) , 795-805 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020..-483199
MLA YEŞİLBURSA, C , DÖNMEZ, C , KAYA, B . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 795-805 <
Chicago YEŞİLBURSA, C , DÖNMEZ, C , KAYA, B . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2020 ): 795-805
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Cengiz DÖNMEZ , Barış KAYA Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-483199 DO - 10.17240/aibuefd.2020..-483199 T2 - Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 795 EP - 805 VL - 20 IS - 2 SN - 1303-0493-2148-4929 M3 - doi: 10.17240/aibuefd.2020..-483199 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Cemil Cahit YEŞİLBURSA , Cengiz DÖNMEZ , Barış KAYA %T SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2020 %J Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1303-0493-2148-4929 %V 20 %N 2 %R doi: 10.17240/aibuefd.2020..-483199 %U 10.17240/aibuefd.2020..-483199
ISNAD YEŞİLBURSA, Cemil Cahit , DÖNMEZ, Cengiz , KAYA, Barış . "SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 / 2 (Haziran 2020): 795-805 .
AMA YEŞİLBURSA C , DÖNMEZ C , KAYA B . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 795-805.
Vancouver YEŞİLBURSA C , DÖNMEZ C , KAYA B . SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ “TARİHSEL ÖNEM” KAVRAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 20(2): 805-795.
  • ISSN: 1303-0493
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

306.8b 103.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL DERS ALMA NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Ayşe Betül AKDEMİR, Abdurrahman KILIÇ

ÖĞRETMENLERİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ VE 21. YÜZYIL ÖĞRETEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Eda YALÇIN İNCİK

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANLARINDA FİZİKSEL ETKİNLİKLERE KATILIMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ “BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ”

Murat Firat BAYDAR, Ali AYCAN, Gazanfer DOĞU

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMA STRATEJİLERİ ile ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

İsmail CELİK

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ - İZMİR BAYRAKLI ÖRNEĞİ

Munevver MERTOGLU

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİM BECERİLERİ, AKADEMİK İYİMSERLİKLERİ VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yusuf ERGEN, Cevat ELMA

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN STEM EĞİTİMİ

Tugra KARADEMİR COŞKUN, Turgay ALAKURT, Burcu YILMAZ

ORTAOKUL DÜZEYİNDE GÜNEŞ, DÜNYA ve AY MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Ümüt Reşit YILMAZ, Cezmi ÜNAL

STEM ALANLARINA VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI İNCELEYEN MODEL ÇALIŞMASI

Emrah HİĞDE, Ferdiye KELEŞ, Hilal AKTAMIŞ

ALTINCI SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ SINAV SORULARININ YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BLOOM TAKSONOMİSİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebru ATAŞ, Perihan GÜNEŞ