Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

  • ISSN: 1304-0278
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Cahit AYDEMİR

275.4b 159.4b