DİYARBAKIR'IN TARİHİ SESLERİ Diyarbakır Suriçi Bölgesi'nde Akustik Mirasın Belgelenmesi ve Değerlendirilmesi

Günümüzde kültürel miras algısı yalnızca somut kültür varlıklarıyla temsil edilmekten çıkıp, somut olmayan kültür varlıklarını da içermeye başladığından akustik mirasın önemi daha belirgin hale gelmiştir. Kentsel ve kültürel seslere olan farkındalığı arttırmaya ve bu seslerin korunmasına yönelik uygulamalar ışığında yürütülen bu çalışmada, Diyarbakır Suriçi Bölgesi’ni içeren Miras Alanındaki akustik mirası oluşturan sembol seslerin tespiti, belgelenmesi ve dijital bir ortamda paylaşılması amaçlanmıştır. Yapılan gözlemler, yürüyüşler ve kullanıcılarla gerçekleştirilen görüşmeler ile Miras Alanı içerisinde yer alan sembol sesler tespit edilmiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir aşama olan ses kaynaklarının belgelenmesi sürecinde, sembol sesler kaydedilerek belgeleme işlemi gerçekleştirilmiştir. Sembol seslerin, kullanıcıların katkıda bulunup geliştirebileceği dijital bir ortamda paylaşılmasının da hedeflendiği bu çalışmada sembol sesler, Soundsslike dijital platformuna yüklenmiştir. Çalışmanın devamında dijital arşivin genişletilmesi planlanmaktadır. Akustik mirasın sürdürülebilirliği açısından, Diyarbakır Suriçi Bölgesini de içeren Miras Alanına özgü, korunması öncelikli ses kaynaklarının belirlenmesi ve bu seslerin yeni araştırmalarla kayıt altına alınması büyük önem taşımaktadır.

___

Almeida-Klein, S., & Pérez de Cuélla, J. (1996). Our Creative Diversity: Report of the World Commission on Culture and Development. Paris.

Bekleyen, A. (1999). Eski Diyarbakır evlerinin sosyal ve kültürel açıdan incelenmesi: Fiziksel ve davranışsal konumlar. Doktora tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi.

Çakır Aydın, D., Uysal, E., & Akça, Y. B. Ö. (2017). Diyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 8(2), 255–266.

Çakır Aydın, D., Uysal, E., & Özbudak Akça, Y. B. (2015). Sustainable soundscape : A field study in the historical Suriçi area of Diyarbakir. In 44th Inter-Noise Congress & Exposition on Noise Control Engineering.

Çakır Aydın, D., Uysal, E., & Özbudak Akça, Y. B. (2017). DİYARBAKISuri̇çi̇Bölgesi̇ SembolSesleri̇ndeDeği̇şen Kullanici Algisi. 12. Ulusal Akustik Kongresi ve Sergisi, 14-15 Eylül 2017.

Dokmeci Yorukoglu, P. N., & Kang, J. (2016). Analysing sound environment and architectural characteristics of libraries through indoor soundscape framework.

Archives of Acoustics, 41(2), 203–212. https://doi.org/10.1515/aoa-2016-0020

Lenzerini, F. (2011). Intangible Cultural Heritage: The Living Culture of Peoples. European Journal of International Law, 22(1), 101–120.

Özçevik, A. (2012). İşitsel peyzaj–soundscape kavramı ile kentsel akustik konforun irdelenmesinde yeni bir yaklaşım. Doktora tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Özçevik, A., & Yüksel Can, Z. (2013). İşitsel peyzaj kavramı ve kentsel akustik konfora katkısı. Mimarlık, (370), 73–77.

Schafer, R. M. (1994). The soundscape: Our sonic environment and the tuning of the world. Vermont: Destiny. https://doi.org/10.2307/3345272

UNESCO. (2015). Report of the Decisions Adopted by the World Heritage Committee at its 39th Session. WHC-15/39.COM/19, Bonn.

UNESCO. (2018). What is Intangible Cultural Heritage? https://goo.gl/JGsE5R. (Erişim: 19-Haz-2018).

Uzun, M. (2001). Dengbêjlerim. İstanbul: Gendaş Yayınları.

Vecco, M. (2010). A Definition of Cultural Heritage: From the Tangible to the Intangible. Journal of Cultural Heritage, 11(3), 321–324.

Yelmi, P., Kuşcu, H., & Yantaç, A. E. (2016). Towards a Sustainable Crowdsourced Sound Heritage Archive by Public Participation. In Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction - NordiCHI ’16 (pp. 1–9). Gothenburg. https://doi.org/10.1145/2971485.2971492

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
  • ISSN: 1304-0278
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2002
  • Yayıncı: Cahit AYDEMİR
Sayıdaki Diğer Makaleler

7. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNİN PERSPEKTİF KONUSUNUN ÇOK ALANLI GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ YÖNTEMİNE GÖRE İŞLENMESİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Lütfi AKDENİZ, Evren DAŞDAĞ

KARA TAHTADAN ETKİLEŞİMLİ TAHTAYA GEÇİŞ: ÖĞRETMENLERİN ETKİLEŞİMLİ TAHTA KABUL VE KULLANIMLARININ İNCELENMESİ

Şule Betül TOSUNTAŞ, Zuhal CUBUKCU, Gary BEAUCHAMP

ULUSLARARASI SİSTEMDE ÜLKELERİN ELLE TUTULAMAYAN RAKİP İLE MÜCADELESİ: ULUSLARARASI GÜVENLİK AÇISINDAN KÜRESEL ISINMA PROBLEMİ

Bulend Aydin ERTEKİN

KUANTUM PARADİGMASININ FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YANSIMASINA DAİR ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Ayşenur KULOĞLU, Burhan AKPINAR

KURULUŞUNDAN ÇÖKÜŞÜNE MİLLETLER CEMİYETİ SİSTEMİ

Doğan Şafak POLAT

TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Nurdan DOĞRU ÇABUKER, Seher BALCI ÇELİK, ABDULLAH ALDEMİR

KRONİK HASTALIKLARIN VE ÇEŞİTLİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN HASTALIĞA BAĞLI DEVAMSIZLIĞA ETKİSİ

Dilek ŞAHİN, Mehmet Nurullah KURUTKAN, Oğuz KARA

HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ÖLÜM KAYGISI VE ÖLÜME İLİŞKİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Sinan AKÇAY, Tuğba KURT MAGREBİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK BEĞENİ VE TERCİHLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (SİVAS/ZARA ÖRNEĞİ)

Uğur DOĞAN

ANLAMLANDIRMA ÖLÇEĞİNİN ÇEVİRİSİ, UYARLAMASI, GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ: HİNDİSTAN, MALEZYA, ROMANYA VE TÜRKİYE'DEN KÜLTÜRLERARASI BİR KANIT

Türker TUĞSAL