SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ

Öz Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan, YÖK’ün belirlediği 56 dersin öğrenilme düzeylerini ve ders gruplarının öğrenilme düzeyleri arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemektir. Araştırmada survey yöntemi kullanılmıştır. Veriler, Demirci Eğitim Fakültesi’nden mezun konumundaki son sınıf öğrencilerinden toplanmıştır. Araştırmaya, ankete gönüllü olarak cevap vermek isteyen birinci öğretimden 152, ikinci öğretimden 144 öğretmen adayı dahil edilmiştir.Programda yer alan 56 ders öğretmenlik yeterlilik alanlarına göre; konu alan bilgisi, alan genel kültür, eğitim bilim, öğretim bilgisi, mesleki uygulama ve formasyona destek dersleri olmak üzere 6 alt gruba ayrılmıştır. Ankette öğrenilme düzeyleri düşük (0), orta (1), iyi (2) ve çok iyi (3) kategorileri ile belirlendi. Veriler SPSS paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Her bir dersin öğrenilme düzeylerine aritmetik ortalama ile ve ders grupları arasında öğrenilme düzeyleri açısından anlamlı farkın olup olmadığına ise, t testi ile bakılmıştır

SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ

___

Acat, M. B. ve Kılıç, A. (2006). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarında Yer Alan Derslerin

Gereklilik ve İşe Vurukluk Düzeyi (Yayınlanmamış Araştırma ). Beydoğan, Ö. (2002) Öğretim Stratejilerindeki Değişmeler ve Öğretmenlerin Değişen Rolleri, Çağdaş Eğitim, 27 (287), 34–39.

Dillon, J. and Maguire, M. (1997). Becoming A Teacher. Issues in Secondary. Buckingham: Open University Press.

Ennis, C. D. (1994). Knowledge and Beliefs Underlying Curricular Expertise. Quest, 46: 164-175.

Gökçe, E. (2003). Gelişmiş Ülkelerde Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Uygulamaları. Eğitimde

Yansımalar:VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. (pp.68–80), Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. Güven, S. (2002). Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmede Kullandıkları Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi. Çağdaş Eğitim. 27 (286), 16-24.

İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. İstanbul: Değişim yayınları.

Kaptan, F. (1998). Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karagözoğlu, G. (2003). Eğitim Sistemimizde Öğretmen Yetiştirme Politikamıza Genel Bakış. Eğitimde

Yansımalar:VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. (ss. 10–12), Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. Kavcar, C. (2003). Alan Öğretmeni Yetiştirme, Eğitimde Yansımalar: VII. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde

Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu Kitabı. (ss. 81-89), Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi. Kılıç, A. ve Saruhan, H. (2005). Teknik Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Becerileri.

MTET 2005 Kongresi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Kılıç, A. (2006). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında Yer Alan Derslerde Kullanılan Yöntemler

(Yayınlanmamış Araştırma). Kolb, D. (1984). Experiential Learning. London: Prentice Hall.

Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme Ve Öğretim, Kuramdan Uygulamaya, Ankara: Spot Matbaacılık.

Şahin, F. (1998). Okul Öncesinde Fen Bilgisi Öğretimi ve Aktivite Örnekleri. İstanbul: Beta Yayım Dağıtım Aş.

Şimşek, A. (2004). Yapıcı Öğrenme Kuramına Göre Eğitimde Program Geliştirme. VI. Uluslar Arası

Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, (ss.1330-1344), Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

Şişman, M. (2001). Öğretmenliğe Giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Volmari, K. (2004). Avrupa Birliğinde Sürekli Öğretmen Eğitimiyle İlgili Eğilimler. Mesleki ve Teknik

Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslar Arası Konferansı, (pp. 29–36), Ankara. Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı Kuram ve Öğrenme Öğretme Süreci, Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi,

(pp.695-700), Konya: Selçuk Üniversitesi. YÖK. (1998). “Fakülte-Okul İşbirliği”, YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet

Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara: Bilkent.

___

Bibtex @ { esosder82246, journal = {Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-0278}, address = {}, publisher = {Cahit AYDEMİR}, year = {2007}, volume = {6}, pages = {136 - 145}, doi = {}, title = {SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Kılı, Dr. Abdurrahman} }
APA Kılı, D . (2007). SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (19) , 136-145 .
MLA Kılı, D . "SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ" . Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2007 ): 136-145 <
Chicago Kılı, D . "SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2007 ): 136-145
RIS TY - JOUR T1 - SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ AU - Dr. Abdurrahman Kılı Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 145 VL - 6 IS - 19 SN - 1304-0278- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ %A Dr. Abdurrahman Kılı %T SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ %D 2007 %J Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-0278- %V 6 %N 19 %R %U
ISNAD Kılı, Dr. Abdurrahman . "SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ". Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 6 / 19 (Şubat 2007): 136-145 .
AMA Kılı D . SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ. esosder. 2007; 6(19): 136-145.
Vancouver Kılı D . SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 2007; 6(19): 136-145.
IEEE D. Kılı , "SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c. 6, sayı. 19, ss. 136-145, Şub. 2007
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
  • ISSN: 1304-0278
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Cahit AYDEMİR

123.8b61.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK KAZISINDA BULUNAN MAKARA BİÇİMLİ NESNELER VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Doç.dr.halime HÜRYILMAZ

MARKA YERLEŞTİRME STRATEJİLERİNİN HATIRLAMA ÜZERİNE ETKİSİ: ‘GORA’ FİLMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

Metin Argan/meltem Nurtaniş Velioğlu/meh ARGAN

SON DÖNEM POPÜLER TÜRK FİLMLERİNDE ANLATI YAPISI VE ÇÖZÜMLEMELİ/ KARŞILAŞTIRMALI ÜÇ ÖRNEK: “OKUL”, “HABABAM SINIFI MERHABA”, “O ŞİMDİ ASKER”

Serdar KARAKAYA

BİLGİ TOPLUMU BAĞLAMINDA TÜRK ATASÖZLERİNDE “EĞİTİM” VE “BİLGİ” KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Ok.funda Örge YAŞAR

SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN ÖĞRENİLME DÜZEYLERİ

Dr. Abdurrahman KILI

OTEL İŞLETMELERİNDE PSİKO-SOSYAL MOTİVASYON ARAÇLARI VE BU ARAÇLARIN FARKLI DEPARTMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ANKARA ve İZMİR OTELLERİNDE BİR UYGULAMA

Kurban Ünlüönen/ Müjdat Ertürk/ Atınç OLCAY, Kurban ÜNLÜÖNEN, Müjdat ERTÜRK, Atınç OLCAY

İLKÖĞRETİMDE TAŞIMALI EĞİTİM ARAŞTIRMASI VAN İL MERKEZİ ÖRNEĞİ

Yrd.doç.dr. Mustafa Yeşilyurt/prof.dr.sa VD., Salim ORAK

Marka Yerleştirme Stratejilerinin Hatırlama Üzerine Etkisi: ‘GORA’ Filmi Üzerine Araştırma

Metin Argan/meltem Nurtaniş Velioğlu/meh ARGAN

TÜRKİYE’DE KORUMA YASALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yrd. Doç. Dr. D.türkan Kejanli/yrd. Doç. YILMAZ

BAZI ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN LİNEER CEBİR ÖĞRENİMİNE ETKİLERİ

Sinan AYDIN