İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1983
  • Yayıncı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

63.9b 34.1b