İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

Sayı: 65 -2023Son Sayı