İlahiyat Tetkikleri Dergisi

  • ISSN: 2458-7508
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

29.1b 23.6b