Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu

Tanrı’nın varlığı ve nitelikleri, felsefe tarihinde güncelliğini yitirmemiş önemli tartışma konularından biri olmuş ve Kutsalın varlığına dair felsefi söylemler diyalektik bir çizgide geniş bir söylem yelpazesine ulaşmıştır. Tanrı’nın varlığına ilişkin argümanlar onun evrenle ilişkisi ve insanın Tanrı’yı bilme imkânı bağlamında bütüncül bir bakış açısını da gerektirmektedir. Simon’un klasik delillere yönelttiği ilk eleştiri onların zaten kendilerine Tanrı’nın kanıtlanmasına ihtiyaç duymayan çok az insan tarafından kavranılabilecek bir yapıda olmasıdır. İkinci olarak, Tanrı’nın sıfatları ve yaratma gibi konuların bir takım analojilerle anlatılmasının doğuracağı çelişkilerin ve antropomorfik Tanrı anlayışının ateist düşünceye katkı sağlayan zorlamalar olduklarıdır. Simon, buna rağmen Tanrı kanıtlamalarının ortaya koyduğu iki sonuçtan söz etmektedir: Tanrı’nın varlığı hakkında sergilenen ittifak ve bütün delillerin dayandığı nihai noktanın sonsuzluk kavramı olduğu. Sonuç olarak Simon, her şeyi felsefî olarak açıklama tavrını, insan aklının sınırlarına vurguda bulunarak eleştirmekte ve neyi kavrayamayacağımızı bilmenin de bir tür felsefî bilgi olduğunu göstermeye çalışmaktadır.

The Philosophical Argument of God's Incomprehensibility in Jules Simon

The existence and characteristics of God have been of the most important discussion topics in the history of philosophy, and philosophical discourses about the existence of the Holy have reached a wide range of discourses in a dialectical line. The arguments for the existence of God also require a holistic perspective in the context of his relationship with the universe and the possibility of man to know God. The first criticism that Simon makes to the evidence in question is that they are already conceivable by very few people who do not need God to be proven to them. Secondly, the contradictions that will arise from explaining subjects such as God's attributes and creation with some analogies and the anthropomorphic understanding of God are the compulsions that contribute to the atheist thought. Nevertheless, Simon speaks of two conclusions of the God proofs: The unity of the existence of God and the ultimate point of all evidence is the concept of eternity. As a result, Simon criticizes his philosophical attitude of explaining everything by emphasizing the limits of the human mind and tries to show that knowing what we cannot comprehend is a kind of philosophical knowledge.

Kaynakça

Arıcan, M. Kazım. “Panteizm ve Panenteizm Tartışmaları Arasında Spinoza”. Beytulhikme An International Journal of Philosophy 3/1 (2013), 17-32.

Arıcan, M. Kazım. “Spinoza’nın Tanrı Anlayışının Din Felsefesi Açısından Değerlendirilmesi”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XI/1 (2007), 173-206.

Aristoteles. Die Metaphysik Des Aristoteles. Tübingen: Fues, 1847.

Bossuet, Jacques Benigne. Élévations à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne. Paris: Libraire Editeur, 1842.

Descartes, Rene. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, & chercher la verité dans les sciences. Paris: Librairie de la Bibliothèque Nationale, 1894.

Descartes, Rene. İlk Felsefe Üzerine Metafizik Düşünceler. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1998.

Descartes, Rene. Les méditations métaphysiques. 2 Cilt. Paris: Chez Pierre Prault, 1724.

Descartes, Rene. Oeuvres de Descartes: Principes de la philosophie par Charles Adam & Paul Tannery. Paris: Librairie Philosophique, 1964.

Descartes, Rene. Principes de la philosophie. Paris: Librairie Hachette, 1892.

Devillairs, Laurence. “L’Augustinisme des Preuves Cartésiennes de l’Existence de Dieu”. Archives de Philosophie 67/1 (2004), 23-50. https://doi.org/10.3917/aphi.671.0023

İbn Sînâ. Aşk Risalesi. çev. Ahmet Ataş. İstanbul: Kırkambar Kitaplığı, 2002.

Jacques, Amedee vd. Manuel de philosophie. Paris: Librarie de L. Hachette, 4. Basım, 1863.

Korlaelçi, Murtaza. “Deizm – Ateizm Tartışmaları ve Günümüze Yansımaları”. Felsefe Dünyası 68 (2018), 5-23.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Monadoloji: Metafizik Üzerine Konuşma. çev. Atakan Altınörs. İstanbul: Doğubatı, 2011.

Leibniz, Gottfried Wilhelm. Nouveaux essais sur l’entendement humain. 2 Cilt. Paris: Librairie Ernest Flammarion, ts.

Özalp, Hasan. “Descartes Felsefesinde Kozmolojik Argüman Soruşturması”. Milel ve Nihal 11/2 (2014), 139-161.

Poitou, M. Eugene. Les philosophes Français contemporains et leurs systèmes religiuex. Paris: Libraire Editeur, 1864.

Seche, Leon. Jules Simon sa vie et son oeuvre. Paris: A. Dupret Éditeur, 1887.

Simon, Jules. Études sur la théodicée de Platon et d’Aristote. Paris: Libraire Editeur, 1840.

Simon, Jules. Histoire de l’école d’Alexandrie. Paris: Libraire Editeur, 1845.

Simon, Jules. La liberté. 6 Cilt. Paris: Librairie de L. Hachette, 1859.

Simon, Jules. La liberté de conscience. Paris: Librairie Hachette, 5. Basım, 1872.

Simon, Jules. La religion naturelle. Paris: Librairie de L. Hachette, 4. Basım, 1857.

Simon, Jules. Le devoir. Paris: Librairie Hachette, 11. Basım, 1874.

Spinoza, Benedictus de. Etika. çev. Hilmi Ziya Ülken. Ankara: Dost Kitabevi, 4. Basım, 2011.

Wisnovsky, Robert. İbn Sînâ Metafiziği. çev. İbrahim Halil Üçer. İstanbul: Klasik, 2010.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilted891855, journal = {İlahiyat Tetkikleri Dergisi}, issn = {2458-7508}, eissn = {2602-3946}, address = {Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-25240 / Erzurum}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {277 - 300}, doi = {10.29288/ilted.891855}, title = {Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu}, key = {cite}, author = {Şahiner, Muharrem} }
APA Şahiner, M . (2021). Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu . İlahiyat Tetkikleri Dergisi , (55) , 277-300 . DOI: 10.29288/ilted.891855
MLA Şahiner, M . "Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu" . İlahiyat Tetkikleri Dergisi (2021 ): 277-300 <
Chicago Şahiner, M . "Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu". İlahiyat Tetkikleri Dergisi (2021 ): 277-300
RIS TY - JOUR T1 - Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu AU - Muharrem Şahiner Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.29288/ilted.891855 DO - 10.29288/ilted.891855 T2 - İlahiyat Tetkikleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 300 VL - IS - 55 SN - 2458-7508-2602-3946 M3 - doi: 10.29288/ilted.891855 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İlahiyat Tetkikleri Dergisi Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu %A Muharrem Şahiner %T Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu %D 2021 %J İlahiyat Tetkikleri Dergisi %P 2458-7508-2602-3946 %V %N 55 %R doi: 10.29288/ilted.891855 %U 10.29288/ilted.891855
ISNAD Şahiner, Muharrem . "Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu". İlahiyat Tetkikleri Dergisi / 55 (Haziran 2021): 277-300 .
AMA Şahiner M . Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu. ilted. 2021; (55): 277-300.
Vancouver Şahiner M . Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu. İlahiyat Tetkikleri Dergisi. 2021; (55): 277-300.
IEEE M. Şahiner , "Jules Simon’da Tanrı’nın Kavranılamazlığının Felsefi Savunusu", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, sayı. 55, ss. 277-300, Haz. 2021, doi:10.29288/ilted.891855