Çalışma ve Toplum

  • ISSN: 1305-2837
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2003
  • Yayıncı: DİSK Birleşik Metal-İş

77.7b 37.6b