Birikim dergisi’nde iktisat ideolojisinin eleştirisi

Türkiye solunda hiçbir siyasi oluşumla doğrudan ilişki kurmayarak özerk bir tavır sergileyen Birikim dergisi, bu yönü ve uzun erimli yayın hayatıyla bir gelenek oluşturabilmiş belki de tek örnektir. 1975 Mart’ında yayın hayatına başlayan Birikim dergisi, 12 Eylül’den kısa bir süre önce kapatılmış, bu tarihe kadar 61 sayı yayımlanmıştır. Mayıs 1989’da tekrar yayımlanmaya başlanan dergi, aylık periyotlar halinde yayın hayatına devam etmektedir. Birikim dergisinde “iktisat ideolojisinin eleştirisi” kavramsallaştırmasıyla, toplumsal refahı sadece üretim artışı üzerinden okuma noktalarında benzeşen kapitalizm ve reel sosyalist yorum eleştirilmiştir. Bunun yerine çoğul öznelerin gönüllü birlikteliğiyle, bugünden inşa edilmeye başlanacak özgürlükçü sosyalist tahayyülün savunusu yapılmıştır. İktisat ideolojisinin eleştirisi aynı zamanda Birikim’in sosyalizmi nasıl tasavvur ettiğini de ortaya koymaktadır. Sosyalizmi, üretim ve mülkiyet ilişkileri üzerinden değil üretim tarzı üzerinden açıklayan bu yorum aynı zamanda kendi içerisinde iktisadi akla yönelik ciddi eleştiriler barındırmaktadır. Bu makalede, Birikim’de iktisat ideolojisi kavramsallaştırmasıyla kapitalist sisteme ve geleneksel sosyalist yoruma yöneltilen bir değerlendirmesi yapılarak, bu eleştiriler üzerinden Birikim’in sosyalizmi nasıl tarif ettiğine yer verilecektir.

Birikim Periodical, which has portrayed an autonomous stand by not engaging with any political formation in Turkish left, could be only example that has established a tradition with its long publication life and its stand alone stand. Starting its publication in March 1975, Birikim Periodical, has closed down just before September 12th, has published 61 periodicals. Starting its publication back again in 1989, the periodical continues its publication with monthly periodicals. “Critic of economic ideology” conceptualization in Birikim Periodical, capitalism and socialism’s similar understanding of social welfare deriving from increase in production is criticised. Instead, social liberitarian idea that is to be started to build by plural agents voluntary coupling is advocated. Critic of economic ideology also shows how Birikim conceive about socialism. This commentary which decribes socialism not on production and possesion relations but on production style, at the same time, has serious critics to economic thinking on its own. In this article, a critic is made to capitalist system and traditional socialist interpretation with the economic ideology conceptualization in Birikim and Birikim’s way of defining socialism will be given.

___

AKÇAM, Taner (1990), “İnsan Hakları Kavramının Evrimi ve Marksizm”, Birikim, Sayı 19, Kasım, 9-21.

ARGIN, Şükrü (2003), Nostalji ve Ütopya Arasında, İstanbul: Birikim Yayınları, 223-224.

BİRİKİM (1990), “Sosyalizm ve Demokrasi”, Birikim, Sayı 9, Ocak, s.25- 26.

HARDT, M. ve Negri, A., (2004), Çokluk, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

İNSEL, Ahmet (2007), Solu Yeniden Tanımlamak, İstanbul: Birikim Yayınları.

İNSEL, Ahmet (2006), İktisat İdeolojisinin Eleştirisi, İstanbul: Birikim Yayınları.

İNSEL, Ahmet (2005), “30 Yıllık Serüven: Dinlenmek veya Özgür Olmak”, Birikim, Sayı 191, Mart, 30-35.

İNSEL, Ahmet (1996a), Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye, Kalkınma Sürecinde Devletin Rolü, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

İNSEL, Ahmet (1996b), “Hangi Özgürlük ve Dayanışma”, Birikim, Sayı 82, Şubat, 11-14.

İNSEL, Ahmet, (1991) “Siyasal Bir Süreç Olarak İktisadi Kalkınma (II)”, Birikim, Sayı 21, Ocak, 12-23.

İNSEL, Ahmet (1990), “Topluma Karşı İktisadi İnsan (I)”, Birikim, Sayı 10, Şubat, 21-31.

İNSEL, Ahmet (1989), “Toplumsal Tasarım Olarak İktisat ve İktisadın Aşılması”, Birikim, Sayı 6, Ekim, 5-22.

LAÇİNER, Ömer (2011), “Sosyalizmin Siyaseti”, Birikim, Sayı: 261, Ocak, 9-11

LAÇİNER, Ömer (2007a), Sosyalizmde Devrim, İstanbul: Birikim Yayınları.

LAÇİNER, Ömer (2007b), Sosyalizmin Bunalımı: Ne Yapmalıydık?, İstanbul: Birikim Yayınları.

LAÇİNER, Ömer (2007c), “Ömer Laçiner ile Söyleşi: ‘Sosyalizmin Tarifine Çalışacağız’”, Birgün, 14 Eylül.

LAÇİNER, Ömer (2003a), “ABD Emperyalizminden ABD İmparatorluğu’na”, Birikim, Sayı 169, Mayıs, 3-9.

LAÇİNER, Ömer (2003b), “Ya…Ya…”, Birikim, Sayı 165, Ocak, 17-26.

LAÇİNER, Ömer (2000), “Eşitlik Üzerine Düşünceler”, Birikim, Sayı 139, Kasım, 25-29.

LAÇİNER, Ömer (1997), “ÖDP: Eskinin Zırhı, Yeninin Işıltısı”, Birikim, Sayı 103, Kasım, 8-12.

LAÇİNER, Ömer (1995), “Eşitlik ve Özgürlüğün Sentezi Olarak Sosyalizm”, Birikim, Sayı 79, Kasım, 9-22.

LAÇİNER, Ömer (1994), “Neo-Liberalizm Versus Sosyalizm”, Birikim, Sayı 64, Ağustos, 3-10.

LAÇİNER, Ömer (1989), “İşçi Sınıfının Kendinde Devrim Bilinci”, Birikim, Sayı 5, Eylül, 13-19.

LACLAU E.ve Mouffe, C., (2008), Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru, (çev. Ahmet Kardam), İstanbul: İletişim Yayınları.

___