Abant Tıp Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 6 Sayı
  • Başlangıç: 2012
  • Yayıncı: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

48.1b 12.2b