Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

  • ISSN: 1306-2174
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2005
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

42.2b 16.4b