Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Cilt: 19 Sayı: 1 -2023Son Sayı