Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi

Öz Geçmişte tam kamusal bir mal olarak nitelendirilen karayolları, günümüzde yarı kamusal bir mal niteliği almıştır. Bu dönüşümde devlet rejimlerinin ve ekonomilerinin yaşamış olduğu değişim etkili olmuştur. Bugün karayolları tamamıyla genel bütçeden finanse edilen bir mal olmaktan çıkmış, özel sektörün de dahil olduğu fiyatlandırılabilen bir mal halini almıştır. Bu çalışma, Türkiye’de karayollarında yapılan fiyatlandırma ve özelleştirme uygulamalarını finansman ve hizmet sunumu açılarından değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle Türkiye’de karayollarındaki fiyatlandırma uygulamaları incelenmiş, ardından özelleştirme çabalarına değinilmiş ve Türkiye için bir model önerisi ortaya koyulmuştur. Çalışmada; karayollarının yapım, bakım ve işletmesinin özel sektöre -devlet gözetiminde- devredilmesinin finansman olanakları ve hizmet sunumu noktasında kalite ve verimliliği artıracağı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

...

Kaynak Göster

MLA Şevik, S , Eser, L . "Türkiye'de Karayollarında Fiyatlandırma ve Özelleştirme Uygulamaları: Bir Model Önerisi" . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (2016 ): 89-107 <
  • ISSN: 1306-2174
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

6.1b 3.1b