Memleket Siyaset Yönetim

  • ISSN: 1306-8202
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)

46.6b 14.3b