Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  • ISSN: 1309-3738
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Çankırı Karatekin Üniversitesi

17b 13.4b