Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Marmara Üniversitesi

81.7b 32.6b