Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi

  • ISSN: 2149-4576
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2015
  • Yayıncı: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi

11.7b 4b