KAYYUM DENETİMİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN YÖNETİMİ

Mahkemece herhangi bir hukuki sebeple sermaye şirketlerine denetim kayyumu olarak atanacak olan kişilerin şirketin yönetim kurulu ile birlikte çalışması söz konusudur. Bu durum uygulamada çeşitli yetki çatışmalarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.Problemlerin doğru çözümü kayyumun atanma sebebi ve atanma amacı ile doğrudan ilişkilidir. Denetim kayyumu yönetim kurulunun işlemlerini amaca uygunluk yönünden denetleyip uygun bulursa izin veren ve bu kapsamda ön denetim yapan bir kayyumdur. Kayyumun amacı, alacaklıların, ortakların ve şirketin menfaatini birlikte nazara alarak korumaktır. İflas erteleme sürecinde bu koruma bilhassa iflas halinde alacaklıların alacaklarını kısmen de olsa olabildiğince adil biçimde elde etmelerini de içermelidir.Anahtar Kelimeler: Denetim kayyumu (kayyımı), iflas ertelemede kayyum, sermaye şirketlerinde kayyum.