Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Abant İzzet Baysal Üniversitesi

76.4b 34.4b