İSLAM EĞİTİM TARİHİNDE ÖĞRETMEN –BAĞDAT-

Bu araştırma İslam tarihinde, özellikle de IX. ve XII. yüzyıllar arasında Bağdat’taki öğretmenleri (ulemayı) konu almaktadır. Bu bağlamda onların öğrenim hayatları, kariyer basamakları, gerek eğitim sahasında gerekse sosyo-kültürel hayattaki rolleri, öğretim metotları, görev süreleri, sosyal konumları vb. ele alınmıştır. Sonuçta şu görülmüştür ki, en meşhuru Nizamiye medresesi olan medreseler oraya çıktıktan sonra bile öğretmenler eğitim sürecindeki merkezi konumlarını sürdürmüşler ve neredeyse tüm eğitim faaliyetlerini kontrol etmişlerdir. Buna ilaveten gerek toplum, gerek devlet görevlileri gerekse yöneticiler tarafından büyük saygı görmüşlerdir. 

TEACHER IN THE HISTORY OF ISLAMIC EDUCATION –BAGHDAD-

This research has been focused on teachers in Islamic history, especially between ninth end twelfth centuries in Baghdad. In this context their learning lives, career paths, roles in both education process and socio-cultural life, teaching methods, tenures, social status etc. have been addressed. Finally, it seemed that even after the arrival of the madrasa, including the most eminent one, the Nizamiya Madrasa, teachers were at the centre of the education process, and almost all of the teaching activities were controlled by them. In addition to that they were held in esteem by public people, state officials as well as ruling elites. 

___

Aydin, M. Sevki. "Islam Egitim Geleneğinde Ogretmenlik." Erciyes Universitesi İlahiyat Fakultesi Dergisi 11 (2001): 59-74. Print.

Berkey, Jonathan Porter. The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800. New York: Cambridge UP, 2003. Print.

Berkey, Jonathan Porter. The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo: A Social History of Islamic Education. Princeton, NJ: Princeton UP, 2014. Print.

Chamberlain, Michael. Knowledge and Social Practice in Medieval Damascus: 1190-1350. Cambridge: Cambridge U, 2002. Print.

Ephrat, Daphna. A Learned Society in a Period of Transition: The Sunni "ulama" of Eleventh Century Baghdad. Albany: State U of New York, 2000. Print.

Hitti, Philip K. Capital Cities of Arab Islam. Minneapolis: U of Minnesota, 1973. Print.

Makdisi, George. "Madrasa and University in the Middle Ages." Studia Islamica 32 (1970): 255-65. Web. 5 May 2015.

Makdisi, George. The Rise of the Colleges Institutions of Learning in Islam and the West. Edinburgh: Edinburgh UP, 1981. Print.

Nebi Bozkurt. "Medrese." Turkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi. 2003. Web. 10 Feb. 2015.

Quraishi, Mansoor A. Some Aspects of Muslim Education. Baroda: Centre of Advanced Study in Education, Faculty of Education and Psychology, M.S. U of Baroda, 1970. Print.

Stanton, Charles Michael. Higher Learning in Islam: The Classical Period, A.D. 700-1300. Savage, MD: Rowman & Littlefield, 1990. Print.

Tibawi, Abdul Latif. Islamic Education: Its Traditions and Modernization into the Arab National Systems. London: Luzac, 1972. Print.

Totah, A. Khalil. The Contribution of the Arabs to Education. New York: Teachers College Columbia U, 1926. Print.