Midyat Yöresel Arapçası (Muhallemî) ve Sözlü Edebiyatı

Öz Mardin/Midyat'ta konuşulan yöresel Arapçanın ele alındığı bu kitapta, söz konusu lehçenin dil özellikleri, sözlü edebiyatı, etimolojisi ve diğer dillerle etkileşimi gibi hususlar irdelenmiştir. Çalışma giriş bölümü dâhil, dört bölüm halinde kaleme alınmıştır.

___

Davut Orhan, Midyat Yöresel Arapçası (Muhallemî) ve Sözlü Edebiyatı, Sahaflar Yayınevi, İstanbul, 2015.