Kadere Îmân

Öz Îmân esaslarını konu edinen altı kitapçıktan müteşekkil bir setinin parçası olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bu eser, tarihî ve aktüel yönleriyle kader inancını ele almakta ve zaman zaman ayrıntılı yorumlara yer vermek suretiyle meselenin daha iyi anlaşılmasına katkı sunmayı hedeflemektedir.
Anahtar Kelimeler:

Kader, irade

___

Cağfer Karadaş, Kadere Îmân, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2014.