Tercemetu Ayeti’l-Kursî

Öz Saraybosna Gazi Hüsrev Kütüphanesi El Yazması Eserler R-2856/5 nr.da kayıtlı Tercemetu Ayeti’l-Kursî isimli eser Bakara suresi 255. ayet olan ve “Ayet el-Kursî” olarak isimlendirilen ayetin meal-tefsiridir.
Anahtar Kelimeler:

ayet, tefsir, Ayetel-Kursi

___

Popara, H. (2001). Katalog Arapskih, Turskih, Perzijskihi, Bosanskih Rukopisa Gazi Husrevbegove Biblioteke (Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian and Bosnian Manuscripts in the Ghazi Husrev-Bey Library in Sarajevo, London) Sarajevo.Lavić, O. (2002). Katalog Arapskih, Turskih, Perzijskihi, Bosanskih Rukopisa Gazi Husrevbegove Biblioteke (Catalogue of the Arabic, Turkish, Persian and Bosnian Manuscripts in the Ghazi Husrev-Bey Library in Sarajevo, London), Sarajevo.