Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi

Öz Bu çalışmada Recep Alpyağıl'ın "Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkanı ve Din Felsefesi" adlı kitabı analitik bir okumaya tabi tutulmuştur. Kitapta Türkiye'de otantik bir felsefe geliştirmenin olanakları tartışılmaktadır. Tartışma ünlü filozof Paul Ricoeur felsefesi üzerinden temellendirilmektedir. Türkiye'de otantik bir felsefe geliştirilememesi; geleneğin ideolojik olarak dışlanmasına, gericilikle özdeşleştirilmesine ve gelenekten beslenen özgün bir prototipten yoksun olmasıyla açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler:

Felsefe, din felsefesi

___

Alpyağıl, R. (2014). Türkiye'de otantik felsefe yapabilmenin imkânı ve din felsefesi: Paul Ricoeur örneği üzerinden bir soruşturma. İstanbul: İz Yayıncılık.