Selçuklu Devri Üniversiteleri: Nizâmiye Medreseleri (Ahmet OCAK)

Öz AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Ocak tarafından kaleme alınan bu eser, müellifin Yüksek Lisans çalışmasına dayanmaktadır. Ancak yazar, yıllar içinde yaptığı Selçuklu tarihi ile ilgili araştırmalarla yeni belge ve bilgiler ışığında eserini yeniden ele alıp bugünkü hale getirmiştir. Eser çok sayıda klasik ve modern kaynağa dayanan oldukça hacimli ve doyurucu bir çalışmadır.

___

Selçuklu Devri Üniversiteleri: Nizâmiye Medreseleri Ahmet OCAK Nizâmiye Akademi Yayınları, İstanbul, 2017